Od 27. 5. do 3. 6. 2018 (22)
Neděle 27. 5. Slavnost Nejsvětější Trojice,
8.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince našeho kostela,
9.30 Židlochovice za ++ Františka a Viléma Vaňkovy a jejich manželky,
11.00 Unkovice za Františka Fabiánka, dvě manželky a snachu Drahomíru,
18.00 Židlochovice za živou a zemřelou rodinu...


Služby


Nedávno se událo

Dne 25.5.2018 se opět v židlochovickém kostele konala akce Noc kostelů. Program začínal v 18 hodin, kdy zahrála farní kapela, poté následoval výtvarný program pro děti, kdy si děti mohly nakreslit obrázky, velmi zajímavou přednášku o T. G. Masaryku si přichystal PhDr. Martin Hladký, Ph.D. a ve 20 hodin zpívala Marie Puttnerová s kapelou a Tomáš...

13. května 2018 při nedělní ranní mši svaté přistoupilo poprvé ke svatému přijímání 31 dětí z naší farnosti. Odpoledne děti s rodiči oslavovali tuto mimořádnou událost na faře v Židlochovicích.

Velikonoce

02.04.2018

Přinášíme fotografie z letošních velikonočních bohoslužeb, které probíhaly vždy po setmění v krásné atmosféře židlochovického kostela.