Od 20. do 27. května 2018 (21)
Neděle 20. 5. Slavnost Seslání Ducha Svatého 8.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky 9.30 Židlochovice za + varhaníka Boleslava Muchu, manželku, syna a rodinu Karblovu 11.00 Vojkovice za + Aloise a Elišku Lemonovy, syna Aloise a sourozence 18.00 Židlochovice za + Marii Růžičkovou k 10. výročí úmrtí


Služby


Nedávno se událo

13. května 2018 při nedělní ranní mši svaté přistoupilo poprvé ke svatému přijímání 31 dětí z naší farnosti. Odpoledne děti s rodiči oslavovali tuto mimořádnou událost na faře v Židlochovicích.

Velikonoce

02.04.2018

Přinášíme fotografie z letošních velikonočních bohoslužeb, které probíhaly vždy po setmění v krásné atmosféře židlochovického kostela.

V neděli 18. března 2018 ve farním kostele před večerní mší svatou vedly děti připravující se na 1. svaté přijímání křížovou cestu.