Modlitba za obdržení milosti na přímluvu

01.09.2017

MODLITBA ZA OBDRŽENÍ MILOSTI NA PŘÍMLUVU
BOŽÍHO SLUŽEBNÍKA PAPEŽE JANA PAVLA II

Ó Nejsvětější Trojice, děkujeme ti, že jsi církvi darovala
papeže Jana Pavla II.
a dala v něm zazářit něžnosti svého otcovství,
slávě Kristova kříže a nádheře Ducha lásky.
On nám svou bezmeznou důvěrou v tvé nekonečné milosrdenství
a v mateřskou přímluvu Panny Marie
zosobnil obraz Ježíše, Dobrého pastýře
a ukázal nám tak svatost
jako vysokou míru řádného křesťanského života,
jako cestu k dosažení věčného společenství s tebou.
Podle své vůle nám na jeho přímluvu uděl
milost, o kterou prosíme,
v naději, že bude brzy přiřazen
k zástupu tvých svatých.

Amen.

S církevním schválením Kardinál CAMILLO RUINI

Generální Vikář Jeho Svatosti pro Římskou Diecézi