Korunka

20.09.2017

Korunka k Božímu Milosrdenství

(modlí se každý pátek po mši svaté v kostele v Unkovicích, mimo postní dobu)
(k modlitbě můžeme použít obyčejný růženec)

Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého

Amen

Na začátku:

Otče náš ...

Zdrávas Maria ...

Věřím v Boha ...

Na zrnkách Otčenáše:

Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev,
Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna
a našeho Pána Jěžíše Krista,
na smír za hříchy naše
i celého světa.

Na zrnkách Zdrávasu (pětkrát):

Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám
i k celému světu.

Na zakončení (třikrát):

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý nesmrtelný,
smiluj se nad námi a nad celým světem.