Od 25. do 3. března 2024 (09)
Neděle 25. 2. Druhá neděle postní sbírka Petrův haléř
8.30 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
9.30 Vojkovice za + Lidmilu Šotnarovou k 16. výročí úmrtí,
11.00 Unkovice za Jakuba Noska k 6. výročí úmrtí,za Jana Nentvicha k 15. výročí úmrtí
18.00 Hrušovany za + Bohumila Slámu,...

Bohoslužby v kostelích, nemocnicích a sociálních ústavech Brna a okolí (zdroj: www.biskupstvi.cz)