od 25.10 do 1. 11. 2020 (45)
Neděle 25. 10. Třicátá neděle v mezidobí
8.30 soukromě za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince našich farností,
9.30 soukromě za + Michala Tomana, Helenu Majerovou a Annu Sukelovou,
11.00 soukromě za manžele Pekárkovy, jejich rodiče, Jaroslava Hrabce a rodiče,
18.00 soukromě za rodinu Moskalukovu a Jarošovu,...

Bohoslužby v kostelích, nemocnicích a sociálních ústavech Brna a okolí (zdroj: www.biskupstvi.cz)