Od 17. do 24. února 2019 (8)
Neděle 17. 2. Šestá neděle v mezidobí
8.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince našeho kostela,
9.30 Židlochovice za uzdravení syna,
11.00 Unkovice za Jana Nentvicha a dvoje rodiče,
18.00 Židlochovice za + tatínka,

Bohoslužby v kostelích, nemocnicích a sociálních ústavech Brna a okolí (zdroj: www.biskupstvi.cz)