Od 18. do 23. června 2024(25)
Neděle 16. 6. Jedenáctá neděle v mezidobí,
9.30 Židlochovice na poděkování Pánu Bohu za 85 let života Zdenky,
11.00 Unkovice za Marii a Jana Novotných, rodiče, zetě, pravnučku Michalku,
18.00 Židlochovice za rodinu Hájkovu a Fojtíkovu,

Bohoslužby v kostelích, nemocnicích a sociálních ústavech Brna a okolí (zdroj: www.biskupstvi.cz)