Od 29.3. do 5. dubna 2020 (14)
Neděle 29. 3. Pátá neděle postní,
9.30 soukromě Marii Bartoňkovou k 10. výročí úmrtí a duše v očistci,
11.00 soukromě Marii a Václava Ciklovy, dvoje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu,
18.00 soukromě za + Josefa Lízala, manželku Růženu, dvoje rodiče a duše v očistci,
19.00 soukromě růženec...

Bohoslužby v kostelích, nemocnicích a sociálních ústavech Brna a okolí (zdroj: www.biskupstvi.cz)