Od 12. do 19. ledna 2020 (03)
Neděle 12. 1. Svátek Křtu Páně,
8.00 Nosislav za všechny živé i zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
9.30 Židlochovice za živou a zemřelou rodinu Vlčkovu, Kelblovu a Mašterovu, - pro děti
11.00 Vojkovice za + Benedikta Čupu, rodiče, sourozence a duše v očistci,
18.00 Židlochovice za

Bohoslužby v kostelích, nemocnicích a sociálních ústavech Brna a okolí (zdroj: www.biskupstvi.cz)