Od 24. června do 1. července 2018(26)
Neděle 24. 6. Slavnost Narozeni sv. Jana Křtitele
8.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
9.30 Židlochovice pro děti za + Josefa Dudáka k 15. výročí úmrtí, dvoje rodiče, prarodiče a pravnuka Samuela,
11.00 Unkovice za Marii a Jana Novotných, rodiče, zetě a pravnučku Michalku,...

Bohoslužby v kostelích, nemocnicích a sociálních ústavech Brna a okolí (zdroj: www.biskupstvi.cz)