Od 17. do 24. června 2018 (25)
Neděle 17. 6. Jedenáctá neděle v mezidobí,
8.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
9.30 Židlochovice za ++ Jiřího a Roberta Červencovy,
11.00 Vojkovice za ++ Vladimíra a Slavěnu Němcovy a celou živou a zemřelou rodinu,
18.00 Židlochovice za všechny živé a...

Bohoslužby v kostelích, nemocnicích a sociálních ústavech Brna a okolí (zdroj: www.biskupstvi.cz)