Od 26. do 2. dubna 2023 (14)
Neděle 26. 3. Pátá neděle postní
8.30 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti, R
9.30 Židlochovice za + Terezii Hrabovskou, manžela a sourozence, R
11.00 Unkovice za Marii a Václava Ciklovy, živou a zemřelou rodinu, R
17.30 Židlochovice pobožnost Křížové cesty, R
18.00...

Bohoslužby v kostelích, nemocnicích a sociálních ústavech Brna a okolí (zdroj: www.biskupstvi.cz)