Od 16. do 23. června 2019 (25)
Neděle 16. 6. Slavnost Nejsvětější Trojice
8.00 Nosislav za všechny živé i zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
9.30 Židlochovice za + Jaroslava Bartoňka a rodiče,
11.00 Vojkovice za + Vladimíra a Slavěnu Němcovy a celou živou a zemřelou rodinu,
18.00 Židlochovice za varhaníka Antonína Janáka, celou živou...

Bohoslužby v kostelích, nemocnicích a sociálních ústavech Brna a okolí (zdroj: www.biskupstvi.cz)