Od 16. do 23. prosince 2018 (51)
Neděle 16. 12. Třetí neděle adventní Gaudete
8.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naši farnosti,
9.30 Židlochovice za + rodiče Marii a Jaroslava Puklovy
11.00 Vojkovice za Jana Černého a Leoše Svobody,
16.00 Židlochovice adventní varhanní koncert Ondřeje Muchy,
18.00 Židlochovice za + Helenu...

Bohoslužby v kostelích, nemocnicích a sociálních ústavech Brna a okolí (zdroj: www.biskupstvi.cz)