B; II.; Od 18. do 25. února 2018 (08)
Neděle 18. 2. První neděle postní
9.30 Židlochovice za + Lidmilu Šotnarovou k 10. výročí úmrtí, za živou rodinu Dalmasovu, Kalužíkovu a Šotnarovu,
11.00 Unkovice za Jana Nentvicha a dvoje rodiče
17.30 Židlochovice pobožnost Křížové cesty
18.00 Židlochovice za + Karla Grabla

Bohoslužby v kostelích, nemocnicích a sociálních ústavech Brna a okolí (zdroj: www.biskupstvi.cz)