Od 31. do 7. června 2020 (23)
Neděle 31. 5. Slavnost Seslání Ducha Svatého,
8.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince našeho kostela,
9.30 Židlochovice za + Pavla Bílka,
11.00 Vojkovice za + Josefa Skalského a dvoje rodiče,
18.00 Židlochovice za + rodiče Šedovy, Gecovy, manžela Josefa, živou a zemřelou rodinu,

Bohoslužby v kostelích, nemocnicích a sociálních ústavech Brna a okolí (zdroj: www.biskupstvi.cz)