Neděle 18. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 8.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti, 9.30 Židlochovice za + rodiče a bratra Jaroslava, 11.00 Unkovice za Jana Lemona, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu. 18.00 Židlochovice za + Jana Šotnara k 25 výročí úmrtí

Bohoslužby v kostelích, nemocnicích a sociálních ústavech Brna a okolí (zdroj: www.biskupstvi.cz)