Od 23. do 1. března 2020 (9)
Neděle 23. 2. Sedmá neděle v mezidobí
8.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
9.30 Židlochovice za + Marii Bartoňkovou, manžela a syna,
11.00 Vojkovice za
18.00 Židlochovice za + Lidmilu Šotnarovou a celou živou a zemřelou rodinu,

Bohoslužby v kostelích, nemocnicích a sociálních ústavech Brna a okolí (zdroj: www.biskupstvi.cz)