Rodina = společenství 

Některé rodiny žijí v šíleném tempu. Jejich děti začínají od tří let chodit do plavání, od čtyř let do gymnastiky, od pěti do fotbalu, v šesti začínají s florbalem, v sedmi s karate ...

Na druhé straně jsou rodiny, které žijí jinak: "Naše sedmiletá dcera není v žádném sportovním klubu. Někdo možná řekne, že je ochuzená, ale přál bych vám vidět její nadšení, když se její starší bratr vrátí domů! Naše děti se mají navzájem rády, protože si spolu mohly vytvořit vztah. Vztah si vytvořily, protože jsme spolu jako rodina trávili dostatek času."

Rodina není něco, co jsme dostali. Je to něco, co tvoříme.

Chceme-li vytvořit rodinu, musíme spolu trávit čas, musíme společně jíst u stolu, hrát hry, chodit na výlety, hovořit spolu. Pokud toto nebudeme mít na zřeteli, nedivme se, že naše děti nebudou stát o to, aby byly spolu, jakmile odrostou. Chceme-li život svých dětí skutečně ovlivnit, musíme s nimi trávit čas. Jiné cesty není. Pokud tomu tak nebude, budou ovlivňovány prostředím a jejich vrstevníky mimo naši rodinu. Budou formovány tím, s čím tráví většinu svého času.

Jsme ochotni věnovat svým dětem více času, než jim věnuje jejich okolí?

Zpracováno volně podle knihy Kevina Lemana: Jsou muži skutečně takoví, jak si myslíte?