Církevní přikázání

PATERO CÍRKEVNÍCH PŘIKÁZÁNÍ

CÍRKEV UKLÁDÁ VĚŘÍCÍM:

1. O NEDĚLÍCH A ZASVĚCENÝCH SVÁTCÍCH SLAVIT MŠI A ZDRŽOVAT SE PRÁCE

Zasvěcené svátky jsou: slavnost Narození Páně (25. 12.) slavnost Matky Boží Panny Marie (1. 1.)

Velmi se doporučuje slavit bohoslužbu na Zelený čtvrtek, Velký pátek a v den slavnosti Vzkříšení, a dále na slavnosti liturgického roku a na Popeleční středu.

2. ALESPOŇ JEDNOU ZA ROK VYKONAT SVÁTOST SMÍŘENÍ (ZPOVĚĎ)

3. ASLESPOŇ JEDNOU ZA ROK PŘIJMOUT TĚLO KRISTOVO, A TO O VELIKONOCÍCH

Splněním těchto dvou bodů se dostojí zákonu. Církev však doporučuje, aby věřící přijímali Tělo Kristovo co nejčastěji a aby pravidelně konali svátost smíření; dopustí-li se těžkého hříchu, aby ihned obnovili přátelství s Bohem dokonalou lítostí a co nejdříve se z hříchu vyznali.

4. KONAT POKÁNÍ A KAJÍCÍ SKUTKY VE STANOVENÉ DNY

Kající skutky jsou:

sebezápor - např. odříct si z jídla a pití (maso, sladkosti, káva, alkohol, cigarety),

zábavu (televize, veřejné zábavy, tanec), vyřídit nepříjemné záležitosti;

skutky zbožnosti - např. slavení bohoslužby, modlitba, duchovní četba, studium křesťanské nauky;

skutky lásky - např. služba bližním, občanskému i církevnímu společenství. návštěva nemocných, osamělých.

Vlastní dobou pokání je doba postní (40 dní před Velikonocemi), kdy křesťan usiluje o hlubší sepětí s Ježíšem Kristem.

Vlastním dnem pokání a kajících skutků je po celý rok pátek, pokud není slavnost.

Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu a újmy: nejíst maso (závazné od 14 let) a najíst se jen jednou za den dosyta (závazné od 18 do 60 let).

Před přijímáním Těla Kristova je eucharistický půst: jednu hodinu nic nejíst a nepít.

Voda a nezbytné léky tento půst neporušují. Pro zvláštní okolnosti jsou výjimky.

5. HMOTNĚ SE PODÍLET NA PÉČI CÍRKVE O BOHOSLUŽBU A O POTŘEBNÉ LIDI.