Římskokatolická farnost Židlochovice

Centrem farnosti je město Židlochovice (německy Groß Seelowitz), které se nachází, asi 20 km jižně od Brna, na úpatí nejvyššího kopce Dyjsko-Svrateckého úvalu Výhonu (355 m n.m.) při soutoku Litavy (Cézavy) se Svratkou. Na vyvýšeném místě v ulici Legionářské č.p. 91 se nachází budova fary, ve které sídlí správce farnosti.

Naše farnost je jednou z 24 farností děkanství Modřického a spolu s ostatními devatenácti děkanstvími patří k biskupství Brněnskému. Sídlem děkana jsou v současné době Pozořice.

Pod naši farnost patří obce Hrušovany u Brna, Unkovice, Vojkovice, Židlochovice.

Farnost má pětičlenou farní radu (dva členy z města Židlochovice, ostatní obce zastupuje člen jeden).