Kostel svatého Vavřince

Obec Vojkovice

Hrušovanská 214, 66701 Vojkovice

Telefon: +420 547 231 121

E-mail: vojkovice@volny.cz

www.vojkovice.info

Nadmořská výška: 182m

Rozloha: 6,96km2

Počet obyvatel: 1102

Filiální kostel byl vybudován ve stylu lidové vladislavské gotiky. Je rozdělen dvěma šestibokými sloupy na dvě nestejně velké lodi. Sloupy jsou umístěny mimo hlavní osy. Toto je způsobeno tím, že pravděpodobně na počátku třicetileté války, kdy kostel vyhořel, došlo k přemístění vchodu, který byl do té doby umístěn na severní straně, na stranu západní. Na východní straně pak bylo vystavěno presbyterium s římským kulatým obloukem. Také zvony na věži byly mnohokrát zničeny. Někdy to byl požár, jindy zase válka, kdy zvony posloužily na výrobu zbraní. Poslední tři, které zde najdete, pochází z 30. let minulého století.

Okolo kostela se rozkládá místní hřbitov, který se také postupně měnil. Do téměř dnešní podoby byl hřbitov rozšířen a upraven v letech 1792 - 1818. V této době došlo ke zrušení dětského hřbitova před kostelem a samotný hřbitov byl rozšířen. Poslední úpravou bylo vybudování kolumbária v roce 2005.

Ke kostelu patří i hřbitovní kaple, která byla vybudována mezi lety 1793 - 1815, tedy v době, kdy byla prováděna velká oprava místního hřbitova. Kaple byla vystavěna z červených pálených cihel v anglikánském stylu, uvnitř pak omítnuta a vymalována.