Náboženství pro děti

Výuka náboženství je velice důležitým aspektem života každého člověka a tím více malých dětí. Nabízí jim pomoc při hledání odpovědí na otázky po smyslu života a tyto otázky v něm probouzí. Pomáhá rozvíjet sociální vztahy na základě poznávání křesťanských hodnot. Připravuje na život z víry, která dává perspektivu přesahující hranice pozemského života a především motivuje k živému vztahu k Bohu a k aktivnímu křesťanskému životu v církvi.

Výuka náboženství v naší farnosti ( Židlochovice, Vojkovice, Unkovice) probíhá na faře v katechetické učebně v pátek:

0.-2. třída 13.30 - 14.10
3.-5. třída 14.15 - 15.00
6.-9. třída 15.10 - 15.55

Výuka náboženství v Hrušovanech probíhá ve škole ve čtvrtek:

2.-5. třída 13.30 - 14.15 katechetka pí. Sopoušková

Na výuku náboženství můžete začít docházet kdykoliv během školního roku.

Příprava dětí k prvnímu sv. přijímání začíná na začátku ledna na faře v Židlochovicích a to pro děti ze všech obcí. Tuto přípravu spolu s dítětem musí absolvovat aspoň jeden z rodičů. Podrobnosti budou ve farních ohláškách.