Náboženství pro děti

Výuka náboženství je velice důležitým aspektem života každého člověka a tím více malých dětí. Nabízí jim pomoc při hledání odpovědí na otázky po smyslu života a tyto otázky v něm probouzí. Pomáhá rozvíjet sociální vztahy na základě poznávání křesťanských hodnot. Připravuje na život z víry, která dává perspektivu přesahující hranice pozemského života a především motivuje k živému vztahu k Bohu a k aktivnímu křesťanskému životu v církvi.

Výuka náboženství v naší farnosti ( Židlochovice, Vojkovice, Unkovice) probíhá na faře v katechetické učebně ve čtvrtek:

0. - 2. třída fara Židlochovice 13.30 - 14.10
3. - 5. třída fara Židlochovice 14.15 - 15.00
6. - 9. třída fara Židlochovice 15.00 - 15.45

Na výuku náboženství můžete začít docházet kdykoliv během školního roku.

Příprava dětí k prvnímu sv. přijímání začíná na začátku ledna na faře v Židlochovicích a to pro děti ze všech obcí. Tuto přípravu spolu s dítětem musí absolvovat aspoň jeden z rodičů. Podrobnosti budou ve farních ohláškách.