Farní kapela

Počátky existence farní kapely sahají do roku 2009, kdy se na půdě mateřského centra Robátko začala scházet v rámci dětské křesťanské herny menší skupina muzikantů a zpěváků. Tato setkání, která byla pojmenována jako Objevujme Boží Stvoření, vedla zpočátku Tatiana Himerová a Karolína Otýpková. Postupně menší skupina zpěváků a muzikantů začala zpívat na "dětských" mších v židlochovickém kostele, které se konají pravidelně kromě prázdnin první neděli v měsíci. Skupina se během osmi let fungování rozrostla na zhruba 20 členů. Od roku 2014 Farní kapela pravidelně zahajuje Noc kostelů v Židlochovicích a doprovází již tradiční vánoční akci Hop hej koleda.

Současné složení Farní kapely: Karolína Otýpková, Iva Siváková, Klára Šestáková, Martina Mlčáková, Kateřina Brožová, Helena Komosná, Petr Šimůnek, Marek Otýpka, Martin Otýpka, Zdeněk Schaffer, Vojtěch Otýpka, Zita Otýpková, Anna Flajšingerová, Ela Leciánová, Tomáš Šenkyřík, Prokop Šenkyřík, Veronika Zvaková, Kateřina Šestáková a Nikola Komosná.