Kostel Panny Marie Královny

Obec Hrušovany u Brna

Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u BrnaTelefon: +420 547 236 117, +420 547 237 117E-mail: podatelna@ouhrusovany.czwww.hrusovanyubrna.cz

Nadmořská výška: 184 m n. m.
Rozloha: 908 ha
Počet obyvatel: 3069

V roce 1997 skupina hrušovanských občanů vytvořila Nadaci pro výstavbu kostela a spolu s místní KDU-ČSL zorganizovali sbírku na základní kámen kostela. Ten potom vyrobila firma Kamena a v neděli 27. 4. 1997 byl kámen posvěcen osobně Svatým Otcem Janem Pavlem II. při jeho mši v Praze na Letenské pláni. Vlastní stavba kostela započala až 13. 6. 2000, kdy firma Stafikr Hustopeče začala skrývat ornici. Kostel byl dostavěn 29. 11. 2003 stavební firmou SOPOS-Křesina. Byl zkolaudován 10. 3. 2004 a k jeho vysvěcení otcem biskupem Mons. ThLic. Vojtěchem Cikrlem došlo 21. 8. 2004.Působivá jsou tři vitrážová okna v presbytáři. Prostřední zobrazuje Pannu Marii, levé červené jablko - hřích a pravé zelený džbám s vodou - symbol křtu. Mezi okny je na pravé straně mohutný dřevěný kříž od řezbáře Zelinky ze Šitbořic. Pod kůrem je obraz sv. Zdislavy, jejíž ostatky jsou uloženy v obětním stole.