Každodenní evangelizace 

Evangelizace začíná až tehdy, když přijmeme Boží slovo do svého života. Potom můžeme hlásat Slovo ostatním prostřednictvím služby i svědectví. V každé situaci můžete sdílet příběh svého života s Ježíšem, a poté pozvat ostatní, aby prohloubili svůj vztah s Kristem skrze společenství církve (Pavel VI., Evangelii Nuntiandi). Vždy dosažitelným způsobem je každodenní evangelizace.

Každodenní evangelizace je úkolem každého křesťana. Na základě našeho křtu jsme všichni povoláni sdílet naši víru.

Každodenní evangelizace není program, ale způsob života. Koná se kdykoli, v jakémkoli místě, za každých okolností.

Každodenní evangelizace směřuje ke všem lidem, od aktivních katolíků, přes katolíky jen formální, až po lidi zcela bez víry.

Než začnete s evangelizací

Bůh musí být opravdu středem vašeho života, ten musí být utvářen Božím slovem.
Denně se modlete. Často používejte "střelné modlitby".
Vytvořte malé křesťanské společenství.
Účastněte se studia Bible nebo modlitební skupiny.
Udržujte kontakt s lidmi, kteří povzbuzují váš růst ve víře.
Čtěte katolické knihy a časopisy.
Účastněte se akcí, rozhovorů nebo kurzů k pohloubení víry.
Přijímejte svátosti.
Přemýšlejte o svědectví druhých.
Modlete se růženec.

Každodenní evangelizace v rodině

Modlete se před a po jídle.
Hrdě zobrazujte symboly své víry.
Udržujte náboženský kalendář s výročími křtu, prvních svatých přijímání, svatby, atd.
Vytvořte rodinné rituály založené na církevním roce.
Oslavujte svátky svých patronů.
Čtěte společně z Bible.

Každodenní evangelizace ve farnosti

Seznamte se s lidmi kolem vás v kostele.
Pozdravte (či přivítejte) Vám neznámého návštěvníka bohoslužby.
Zapojte se, stačí jen v malém měřítku.
Pravidelně sedejte na jiném místě v kostele kvůli kontaktu s ostatními.
Buďte ohleduplní při parkování.
Vysvětlete průběh mše svaté předem těm, kteří nejsou obeznámeni s katolickou vírou.
Věnujte pohled nebo slovo nově pokřtěným nebo navráceným.
Modlete se za své duchovní i za ostatní farníky.

Každodenní evangelizace na pracovišti

Ve všech pracovních záležitostech buďte spravedliví a upřímní.
Nabídněte modlitbu spolupracovníkům, kteří se vám svěřili se svými starostmi.
Udržujte kontakty se spolupracovníky, kteří s vámi sdílejí křesťanskou víru.
Mějte respekt ke svobodě druhých.
Modlete se, než učiníte rozhodnutí.
Zpřítomněte Krista ve svých slovech.

Každodenní evangelizace v různých situacích

Odpovězte "Bohu díky", když se s vámi někdo podělí o dobrou zprávu.
Noste kříž nebo jiný symbol své víry.
Podělte se o příběh o tom, jak Bůh působí ve vašem životě.
Zeptejte se lidí, jestli se máte modlit za jejich přání a potřeby.
Citlivě začněte diskusi o víře nebo Ježíšových slovech.
Pomozte těm, kteří hledají, tak, že jim ukážete na Krista.
Pozvěte do kostela ty, kteří nejsou ve společenství víry.
Udělejte znamení kříže, když jíte na veřejnosti.
Přistupujte ke každému s úctou.
Rozdělte se o úsměv.
Hovořte se sousedy o své farnosti.
Zanechte náboženské materiály na nečekaných místech.

Každodenní evangelizace těch, kteří se potýkají s problémy

Poskytněte dlouhodobou podporu.
Podle potřeby předejte hmotnou nebo i jinou pomoc.
Modlete se za jejich potřeby.
Hledejte služby, které mohou vyřešit jejich potřeby.
Každodenní evangelizace prostřednictvím svátečních dnů
Slavte svátky během liturgického roku církve.
Přijměte novoroční předsevzetí evangelizovat.
Přidejte se ke koledě Tří králů.
Na Hromnice dejte svíčku do okna.
Na popeleční středu přijměte popel a noste ho hrdě.
O Velikonocích dejte větší důraz na liturgii než na lidové zvyky.
Zorganizujte májové pobožnosti u místních kapliček.
Připojte se k procesí na Boží Tělo.
V adventu pořiďte adventní věnec.
Použijte křesťanské motivy na vánočních přáních.

Pozvěte Krista i do dalších dnů:

Na svatého Valentýna oslavujte Boží lásku k vám prostřednistvím jejího sdílejí s ostatními.
O narozeninách, ale třeba i při státních svátcích vzdávejte díky Bohu.

Zdroj:misie.op.cz