Událo se

Přinášíme několik fotografií z letošních velikonočních obřadů na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu.

Děkujeme všem, kteří jste přispěli a adoptovali si dlaždici do presbytáře židlochovického kostela.

V neděli 7.1. se konala v Židlochovicích dětská mše, kde děti předvedly vystoupení Tří královské scénky.

V den Štědrého večera se v Židlochovické farnosti konaly čtyři bohoslužby Slavnosti narození Páně. Odpolední mše byla zaměřena především na nejmenší věřící, a účast byla mimořádně velká. Během této ceremonie měli účastníci příležitost odnést si do svých domovů Betlémské světlo, které symbolizuje mír a radost. Atmosféru celého odpoledne umocnilo...

Fotografie ze mše z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Unkovicích, která byla přenášena ČT2. Na den 2.listopadu připadá památka zemřelých. Modlitba za zesnulé patří k nejstarší křesťanské tradici. Bohoslužbu celebroval Mons. Pavel Konzbul, diecézní biskup brněnský.

V neděli 25.6. se tradiční místo před oltářem v kostele v Židlochovicích proměnilo ve vlakové kupé. Společenství mládeže si totiž pro veřejnost připravilo divadelní představení s názvem Láska bez sexu, Sex bez lásky. Příběh dvou párů, na kterém je zobrazen problém lidských vztahů a sexuality. Účinkujícím se dostalo velkého a zaslouženého potlesku. ...