Událo se

V neděli 2.6. se konala Slavnost Těla a Krve Páně, průvodem se šlo ke čtyřem oltářům, které přichystali farníci našich obcí.

I přes nepřízeň počasí se v sobotu u kostela Povýšení svatého Kříže v Židlochovicích uskutečnil turnaj ve stolním fotbálku. Turnaje se zúčastnilo celkem 12 týmů, které si své zápasy odehrály pod zastřešením, a tak déšť žádného z nadšených hráčů neodradil.


Dne 3. dubna 1873 bylo oficiálně povýšeno na město. K oslavě této historické události se v neděli 21. dubna 2024 konala ve městě slavnostní mše svatá v místním kostele. Mše byla zahájena za účasti mnoha věřících a představitelů města. Kromě toho se na této mši účastnili také zástupci různých místních spolků jako jsou Sokol, Skauti, Hasiči, Kanava,...

Přinášíme několik fotografií z letošních velikonočních obřadů na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu.

Děkujeme všem, kteří jste přispěli a adoptovali si dlaždici do presbytáře židlochovického kostela.

V neděli 7.1. se konala v Židlochovicích dětská mše, kde děti předvedly vystoupení Tří královské scénky.

V den Štědrého večera se v Židlochovické farnosti konaly čtyři bohoslužby Slavnosti narození Páně. Odpolední mše byla zaměřena především na nejmenší věřící, a účast byla mimořádně velká. Během této ceremonie měli účastníci příležitost odnést si do svých domovů Betlémské světlo, které symbolizuje mír a radost. Atmosféru celého odpoledne umocnilo...