Událo se

V neděli 6.6.2021 se konala Slavnost Božího Těla, průvodem se šlo ke čtyřem oltářům. I. oltář - v kostele připravili biřmovanci, II. oltář - na schodech kostela připravily Unkovice, III. oltář - u radnice - Hrušovany a IV. oltář - v bráně Městského úřadu na náměstí připravily Vojkovice.

V úterý 1.6. 2021 se Nowym Sączu při mši sv. rozloučila rodina, příbuzní, kamarádi a spolupracovníci s P. Henrykem Cebulou. Mše sv. se účastnili i někteří farníci z židlochovické a nosislavské farnosti a tak vám, co jste nemohli, případně jste nestihli webový přenos, přinášíme alespoň několik obrázků.

Dne 28.5.2021 se uskutečnila v kostele Povýšení svatého Kříže v Židlochovicích Noc kostelů, přinášíme několik fotografií z programu.

Přinášíme fotografie z letošních obřadů na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu. I přes omezení a nutnosti vynechání některých obřadů z důvodu pandemie, vládla ve všech kostelích krásná atmosféra plná očekávání na Zmrtvýchvstání Krista.

Křty: V roce 2020 bylo pokřtěno v naší farnosti 27 dětí; 12 chlapců a 15 děvčat a je to o 5 víc než lonského roku. Byli pokřtěni 2 dospělí.

V sobotu 19. prosince 2020 se v Nosislavi se při mši sv. farníci rozloučili s P. Jindřichem Petruchou. Bohoslužba proběhla za přísných epidemiologických opatření.
Mši svaté předsedal pomocný biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul.
Se zesnulým duchovním se za spoluobčany rozloučil starosta Nosislavi pan Pavel Fröhlich, za farnost poděkoval farář R.D....

Přinášíme několik fotografií ze mše v Hrušovanech, kde proběhla mše na poděkování Pánu Bohu za letošní úrodu. Foto: Laďa Najman