Událo se

V neděli 22.8. na Památku Panny Marie Královny se konala hodová mše v Hrušovanech, mše byla mj. na poděkování Pánu Bohu za letošní úrodu.

V neděli na se konala hodová mše svatá ve Vojkovicích, přinášíme několik fotografií.

V neděli 6.6.2021 se konala Slavnost Božího Těla, průvodem se šlo ke čtyřem oltářům. I. oltář - v kostele připravili biřmovanci, II. oltář - na schodech kostela připravily Unkovice, III. oltář - u radnice - Hrušovany a IV. oltář - v bráně Městského úřadu na náměstí připravily Vojkovice.

V úterý 1.6. 2021 se Nowym Sączu při mši sv. rozloučila rodina, příbuzní, kamarádi a spolupracovníci s P. Henrykem Cebulou. Mše sv. se účastnili i někteří farníci z židlochovické a nosislavské farnosti a tak vám, co jste nemohli, případně jste nestihli webový přenos, přinášíme alespoň několik obrázků.

Dne 28.5.2021 se uskutečnila v kostele Povýšení svatého Kříže v Židlochovicích Noc kostelů, přinášíme několik fotografií z programu.

Přinášíme fotografie z letošních obřadů na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu. I přes omezení a nutnosti vynechání některých obřadů z důvodu pandemie, vládla ve všech kostelích krásná atmosféra plná očekávání na Zmrtvýchvstání Krista.