Událo se

V neděli 8.1. se konala v Židlochovicích dětská mše, kde děti předvedly vystoupení Tří královské scénky.

Na Štědrý den se uskutečnily v Židlochovicích dvě mše svaté. V odpoledních hodinách byla mše pro děti s velice hojnou účastí, při které byla možnost odnést si Betlémské světlo do Vašich domovů. Večer pak následovala půlnoční mše. Obě mše se odehrály za krásného doprovodu muzikantů a zpěváků.

Dnes se po návštěvě sv. Mikuláše v našem kostele uskutečnila na faře Mikulášská besídka s hojnou účastí našich farníků. Pokud by měl někdo jestě nějaké další fotografie z návštěvy Mikuláše nebo besídky a chtěl by se o ně podělit s ostatními, zašlete mi je na mail: komosny.honza@gmail.com Děkuji.

V neděli 4.9. se konal na faře táborák pro děti na úspěšný vstup do nového školního roku. Bylo plno špekáčků, buchet a písniček a děti si zábavu parádně užily.

V neděli 19.6. se konala Slavnost Těla a Krve Páně, průvodem se šlo ke čtyřem oltářům, které přichystali farníci našich obcí.