Událo se

V neděli 19.6. se konala Slavnost Těla a Krve Páně, průvodem se šlo ke čtyřem oltářům, které přichystali farníci našich obcí.

V neděli 22. května 2022 proběhlo v Židlochovicích první svaté přijímání. Do svého čistého srdce poprvé přijalo Pána Ježíše 16 dětí naší farnosti.

Přinášíme několik obrázků z letošní poutě do Svaté země, která se konala začátkem května. Během poutě jsme navštívili Betlém, Jeruzalém, Jericho, Nazaret, Mrtvé moře, Tel Aviv a mnoho dalších úžasných míst.

Přinášíme fotografie z letošních obřadů na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu.

Tři Králové

10.01.2022

V neděli 9.1. se konala v Židlochovicích dětská mše, kde děti předvedly vystoupení Tří královské scénky.

V neděli 22.8. na Památku Panny Marie Královny se konala hodová mše v Hrušovanech, mše byla mj. na poděkování Pánu Bohu za letošní úrodu.

V neděli na se konala hodová mše svatá ve Vojkovicích, přinášíme několik fotografií.