Mše za naše město Židlochovice 2024

22.04.2024


Dne 3. dubna 1873 bylo oficiálně povýšeno na město. K oslavě této historické události se v neděli 21. dubna 2024 konala ve městě slavnostní mše svatá v místním kostele. Mše byla zahájena za účasti mnoha věřících a představitelů města. Kromě toho se na této mši účastnili také zástupci různých místních spolků jako jsou Sokol, Skauti, Hasiči, Kanava, kteří se objevili v tradičních krojích. Hudbu ke mši zajišťoval žesťový kvintet ZUŠ Židlochovice.