Skutky Milosrdenství

Boží láska k člověku se projevuje různým způsobem. Jeden z nich je milosrdenství.
Ježíš říká: "Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec" (Lk 6,36).
Činy, kterými můžeme konkrétně napodobovat Boží lásku k lidem, někdy nazýváme "skutky milosrdenství". Křesťané se o ně od nepaměti snažili a sepsali je do sedmi bodů. Protože člověk je tělo i duše, máme skutky tělesného a duchovního milosrdenství. Které to jsou? Naši předkové uměli tyto "skutky" vyjmenovat nazpaměť. Dokážeme to taky? Nestačí je však jen znát, důležitější je uvádět je do života, protože "víra bez skutků je mrtvá" (Jak 2,26b).

Vystřihni si obě kartičky se skutky jako záložky, vyzdob si je barevně a přemýšlej, jestli některé z nich můžeš uskutečnit a jak.

SKUTKY TĚLESNÉHO MILOSRDENSTVÍ

 1. Sytit hladové
 2. Dávat pít žíznivým
 3. Oblékat nahé
 4. Ujímat se lidí bez domova
 5. Navštěvovat nemocné
 6. Navštěvovat vězněné
 7. Pohřbívat zemřelé

SKUTKY DUCHOVNÍHO MILOSRDENSTVÍ

 1. Radit pochybujícím
 2. Poučovat neznalé
 3. Napomínat hříšníky
 4. Těšit zarmoucené
 5. Odpouštět urážky
 6. Trpělivě snášet obtížné lidi
 7. Modlit se za živé i zemřelé

Katechetický věstník č. 1-2/2015-16 © Biskupství brněnské