Přehled Bohoslužeb

02.10.2022

Od 2. do 9. října 2022 (41)
Neděle 2. 10. Dvacátá sedmá neděle v mezidobí Památka sv. Andělů strážných
8.30 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
9.30 Židlochovice pro děti - za + Henryka
11.00 Vojkovice za + rodiče Malých a Brezaňových,
17.30 Židlochovice společná modlitba svatého růžence,
18.00 Židlochovice za

Pondělí 3. 10.
18.00 Nosislav za

Úterý 4. 10. Památka sv. Františka z Assisi,
18.00 Židlochovice za

Středa 5. 10. Památka sv. Faustyny Kowalské
18.00 Hrušovany za + Františka Valouška, manželku, syna Františka, živou a + rodinu,

Čtvrtek 6. 10.
16.00 Hrušovany společná modlitba svatého růžence,
18.00 Vojkovice za

Pátek 7. 10. Památka Panny Marie Růžencové, První pátek
8.00 Židlochovice za
17.30 Unkovice společná modlitba svatého růžence,
18.00 Unkovice za Hedviku a Františka Novákovy a jejich rodiče, živou a + rodinu, R

Sobota 8. 10.
18.00 Hrušovany za + Miroslava Mikulince, rodinu Mikulincovu a Ščepkovu, R

Neděle 9. 10. Dvacátá osmá neděle v mezidobí
8.30 Nosislav za všechny živé i zemřelé farníky, R
8.50 Židlochovice společná modlitba svatého růžence,
9.30 Židlochovice za + rodinu Schwarzovu a Zachovu, R
11.00 Unkovice za Boženu a Jana Ludvíkovy, rodiče a živou a zemřelou rodinu, R
18.00 Židlochovice za

Synodální skupina naší farnosti Vás srdečně zve na modlitbu Svatého růžence v židlochovickém kostele. Budeme se scházet vždy 40 minut před ranní mší svatou, a to každou druhou neděli v měsíci. Z toho důvodu odpolední modlitba růžence v kostele v Židlochovicích už příští neděli nebude. Všichni jste srdečně zváni. Připomínáme, že v každý den, kdy je sloužena mše svatá, se budeme modlit tuto modlitbu, kterou nám odkázala Matka Boží. Mše svatá bude po růženci už bez kázání a přímluv. Také už nebude novena k Matce Boží ustavičné pomoci v Hrušovanech. Růženec je zbraní proti zlu v tomto světě (P. Pio). Neexistuje problém, který by se nedal vyřešit modlitbou posvátného růžence (Lucie z Fatimy).

Příprava pro dospělé k přijetí svátosti křtu, sv. přijímání a biřmování se bude konat v neděli 9.10. na faře v Židlochovicích po večerní mši. Svatost biřmování je nutná k tomu, abychom mohli být kmotry dětem ve svátosti křtu. Kandidát na biřmování musí mít minimálně 14 let.

V pátek 7.10. od 11.00 hod. bude příležitost pro nemocné v židlochovické farnosti k přijetí svátosti smíření a eucharistie.


Jak pulsujeme