Přehled Bohoslužeb

Od 21. do 28. června 2020(26)
Neděle 21. 6. Dvanáctá neděle v mezidobí
8.00 Nosislav za všechny živé i zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
9.30 Židlochovice za + Františka Božka, rodinu Klusákovu a Božkovu,
11.00 Unkovice za + Libora Měřínského, za bratra Josefa a otce Josefa,
18.00 Židlochovice za

Pondělí 22. 6. Památka sv. Jana Fishera a Tomáše Mora mučedníků,
18.00 Nosislav za

Úterý 23. 6.
18.00 Židlochovice za Štěpánku Liškovou k nedožitému 100. výročí narození a na poděkování za mateřskou starost,

Středa 24. 6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
18.00 Hrušovany na

Čtvrtek 25. 6.
17.00 Hrušovany společná modlitba svatého růžence,
18.00 Vojkovice na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží milosti pro Jaroslavu,

Pátek 26. 6.
8.00 Židlochovice za
18.00 Unkovice za Miloše a Drahomíru Karpíškovy, rodiče a sourozence,

Sobota 27. 6.
18.00 Hrušovany za

Neděle 28. 6. Třináctá neděle v mezidobí,
8.00 Nosislav za všechny živé i zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
9.30 Židlochovice za + Aloisii a Milana Lvovských, celou živou a zemřelou rodinu, pro děti
11.00 Vojkovice za + Věnceslavu a Vladimíra Němcovy, celou živou a zemřelou rodinu,
18.00 Židlochovice za

Začínáme prázdniny. Je to čas radosti a odpočinku. Pán Ježíš svým apoštolům odkázal, aby šli na opuštěné místo a odpočinuli si. Také my máme povinnost zregenerovat své síly, věnovat svůj volný čas rodině a blízkým, na které často během celého roku zapomínáme, protože pořád pracujeme. Nemůžeme také zapomenout na Pána Boha v naší každodenní ranní a večerní modlitbě a pravidelné účasti na nedělní mši svaté. A když se nemůžeme zúčastnit nedělní bohoslužby, protože v okolí není kostel, je potřeba vzít do ruky růženec a obětovat aspoň jeden desátek pro našeho Boha. Dopřejme si fyzického a hlavně duševního odpočinku. K tomu ať Vám žehná Dobrý Bůh. Mše svaté ve čtvrtky o prázdninách ve Vojkovicích nebudou. Středeční mše v Hrušovanech se o prázdninách z důvodu vysokých teplot budou konat ráno v 8.00 hodin. Také nebudou mše sv. pro děti v první neděli měsíce. O prázdninách úřední hodiny na faře budou pouze po mailové nebo telefonické domluvě.

Dnešní sbírka je určena na fasádu kostela ve Vojkovicích, v tomto týdnu budeme stavět lešení. Zároveň srdečně děkuji všem, kteří přispíváte na pozlacení hlavního oltáře kostela v Židlochovicích. Příští sbírka bude na bohoslovce. Pán Bůh zaplať.

Všem, kterým patronuje sv. Jan, přejeme hojnost Božích milostí a péči Matky Boží,

Minulý týden z naší farnosti odešel na věčnost ve věku 85 let pan Antonín Forman ze Židlochovic a pohřeb pana Vladislava Laty se bude konat v pondělí 22.6. ve 14.00 h v kostele v Hrušovanech. Odpočinutí věčné dej jim Pane...