Přehled Bohoslužeb

11.10.2021

Od 10. do 17. října 2021 (42)
Neděle 10. 10. Dvacátá osmá neděle v mezidobí
8.30 Nosislav za všechny živé i zemřelé farníky, R
9.30 Židlochovice za + Marii a Františka Michalicovy, syna Františka, dceru Květoslavu a celou živou a zemřelou rodinu,
11.00 Unkovice za Boženu a Jana Ludvíkovy, rodiče a živou a zemřelou rodinu,
17.30 Židlochovice společná modlitba svatého růžence, R
18.00 Židlochovice za + Henryka gr.8 R

Pondělí 11. 10. Památka sv. Jana XXIII - papeže,
18.00 Nosislav za

Úterý 12. 10.
18.00 Židlochovice za + Henryka, gr.10

Středa 13. 10.
18.00 Hrušovany za Hedviku Kleclovou, manžela, živou a zemřelou rodinu,

Čtvrtek 14. 10.
16.00 Hrušovany společná modlitba svatého růžence,
18.00 Vojkovice za + Henryka, gr.12

Pátek 15. 10. Památka sv. Terezie od Ježíše,
8.00 Židlochovice za + Henryka, gr.13
17.30 Unkovice společná modlitba svatého růžence,
18.00 Unkovice za rodiče Nentvichovy a Novákovy a za manžele Kilingrovy, R

Sobota 16. 10. Památka sv. Hedviky a sv. Markéty Marie Alacoque,
18.00 Hrušovany za živou a zemřelou rodinu Žákovu, R

Neděle 17. 10. Dvacátá devátá neděle v mezidobí
8.30 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti, R
9.30 Židlochovice za + Henryka, gr.15
11.00 Vojkovice na daný úmysl, R
17.30 Židlochovice společná modlitba svatého růžence, povedou děti
18.00 Židlochovice za + Jiřího Kaně,

Zvláštní poděkování patří panu Čupovi za skvělou organizaci a přípravu dvanácté svatohubertské Mše svaté ve Vojkovicích. Při této myslivecké mši jsme na přímluvu sv. Huberta spolu s Otcem Petrem Hoškem, farářem v Újezdu u Brna, v krásně vyzdobeném kostele děkovali Bohu za krásu přírody a dary lesa. Děkuji všem, kteří aktivně podpořili tuto akci - zpěvákům, myslivcům. Pán Bůh zaplať.

Příští sbírka bude určena na opravy v naší farnosti. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Připomínám, že měsíc říjen je měsícem modlitby růžence. Proto každý den před mší svatou se tuto modlitbu společně v kostelech modlíme. Papež sv. Jan Pavel II. připomíná, že růženec je ta poslední záchrana člověka. Není problém, materiální nebo morální, národní nebo mezinárodní, který by nebylo možno efektivně řešit růžencem a naší obětí. (Sestra Lucie z Fatimy). Modli se růženec, protože to je zbraň proti zlu v dnešním světě. (sv. Pio z Pietrelciny). Zkusme si najít čas na tuto nádhernou modlitbu.


Jak pulsujeme