Přehled Bohoslužeb

Neděle 12. 8. Slavnost sv. Vavřince, hody ve Vojkovicích
8.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
9.30 Židlochovice za + Jana Matulu, rodiče, 2 sourozence, Františku Klouparovou, dva manžele, rodiče a sourozence,
10.00 Vojkovice za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
18.00 Židlochovice za živou a zemřelou rodinu Křenovu a Zapletalovu

Pondělí 13. 8.
18.00 Nosislav za,

Úterý 14. 8. Památka sv. Maximilána Kolbeho, kněze a mučedníka,
17.15 Židlochovice společná modlitba svatého růžence,
18.00 Židlochovice na daný úmysl,

Středa 15. 8.
8.00 Hrušovany na daný úmysl,

Čtvrtek 16. 8.
17.00 Hrušovany společná modlitba svatého růžence,

Pátek 17. 8.
8.00 Židlochovice na daný úmysl,
17.30 Unkovice svatá zpověď před Slavností Nanebevzetí Panny Marie,
18.00 Unkovice za Miroslavu Kovaříkovou, rodinu Šmídkovu a Ivičičovu, Po mši sv. Korunka k Božímu Milosrdenství

Sobota 18. 8. Památka sv. Heleny,
18.00 Hrušovany za + Pavla Šulka a celou rodinu Plavcovu,

Neděle 19. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie,
8.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
9.30 Židlochovice za ++ Pavla a Annu Bílkovy a celou rodinu,
11.00 Unkovice za Stanislava a Boženu Sojkovy, syna, dceru, zetě a živou a zemř. rodinu,
18.00 Židlochovice za + bratra Jaroslava, rodiče a prarodiče,

Příští neděli budeme slavit slavnost Nanebevzetí Panny Marie - hody v Unkovicích a další neděli, na památku Panny Marie Královny, budou hody v Hrušovanech, kde zároveň za účasti pana biskupa Pavla Konzbula proběhne akt korunovace Panny Marie Hrušovanské. Připomínám, že hodové mše jsou pro nás příležitostí získávat odpustky, které můžeme obětovat za sebe a také za naše zemřelé. Odpustky jsou částečným nebo úplným odpuštěním trestu za spáchané hříchy.

Příští sbírka je určena na opravy v naší farnosti, zejména na úhradu střechy kostela ve Vojkovicích. Pán Bůh zaplať.