Přehled Bohoslužeb

09.01.2021

Od 17. do 24. ledna 2021 (04)
Neděle 17. 1. Druhá neděle v mezidobí
8.30 Nosislav za R
9.30 Židlochovice za všechny živé i zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
11.00 Unkovice za + Františka Langa, rodiče a živou a + rodinu, R
18.00 Židlochovice za + Milana Svobodu, živou a + rodinu Krýslovu, Brestovskou a Svobodovu,

Pondělí 18. 1. Památka Panny Marie, Matky jednoty všech křesťanů,
17.00 Nosislav za

Úterý 19. 1.
17.00 Židlochovice za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,

Středa 20. 1.
17.00 Hrušovany za
po mši novéna k Matce Boží ustavičné pomoci

Čtvrtek 21. 1. Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
16.00 Hrušovany společná modlitba svatého růžence,
17.00 Vojkovice za

Pátek 22. 1.
8.00 Židlochovice na poděkování za dar života pro rodinu s prosbou o ochranu Svaté Rodiny do dalších let,
15.00 Hrušovany pohřeb + Miroslava Ondráčka, R
16.30 Unkovice společná modlitba svatého růžence,
17.00 Unkovice za,

Sobota 23. 1.
17.00 Hrušovany za + Věru Leitgebovou k 8. výročí úmrtí, živou a zemřelou rodinu,

Neděle 24. 1. Třetí neděle v mezidobí
8.30 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince našeho kostela,
9.30 Židlochovice za R
11.00 Vojkovice za
18.00 Židlochovice za R

Setkání dospělých připravujících se k přijetí svátosti křtu, biřmovaní a prvního sv. přijímání se uskuteční na faře v Židlochovicích v pátek 22. ledna v 19.00 hod.

Dnešní sbírka je určena na opravy v naší farnosti. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.


Jak pulsujeme