Přehled Bohoslužeb

16.06.2024

Od 18. do 23. června 2024(25)
Neděle 16. 6. Jedenáctá neděle v mezidobí,
9.30 Židlochovice na poděkování Pánu Bohu za 85 let života Zdenky,
11.00 Unkovice za Marii a Jana Novotných, rodiče, zetě, pravnučku Michalku,
18.00 Židlochovice za rodinu Hájkovu a Fojtíkovu,

Úterý 18. 6.
18.00 Nosislav za

Středa 19. 6.
18.00 Židlochovice za + Michala Fialu,

Čtvrtek 20. 6.
16.00 Hrušovany společná modlitba svatého růžence,
17.00 Hrušovany za
18.00 Vojkovice za

Pátek 21. 6. Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka,
14.00 Nosislav pohřeb Miloše Hájka,
17.30 Unkovice společná modlitba svatého růžence,
18.00 Unkovice za Květu a Františka Homolovy, syny Františka a Miroslava,

Sobota 22. 6. Památka sv. Jana Fishera a Tomáše Mora,
18.00 Hrušovany za + Jindřicha Žáka k 4. výročí úmrtí a celou živou a + rodinu,

Neděle 23. 6. Dvanáctá neděle v mezidobí,
9.30 Židlochovice za + Jaroslava Bartoňka a rodiče, mše pro děti
11.00 Vojkovice za
18.00 Židlochovice za všechny živé a + dobrodince naší farnosti,

Příští týden 23. 6. v neděli po ranní mši sv. pro děti zveme všechny na kávu před kostelem. A také zveme všechny děti do farské zahrady na táborák. Sraz dětí a jejich rodičů v 15.00 hod.

Dnešní sbírka je na opravy v naší farnosti, především na střechu kostela v Unkovicích s rozpočtem 930 tisíc. Veškeré práce by měly být dokončené začátkem července. Mockrát děkuji všem, kteří finančně a svou modlitbou přispíváte na tento účel. Pán Bůh zaplať.

123-6907470227/0100 Přispějte na střechu kostela Unkovicích. Děkujeme


Jak pulsujeme