Přehled Bohoslužeb

Od 20. do 27 září 2020 (39)
Neděle 20. 9. Dvacátá pátá neděle v mezidobí
8.30 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
9.30 Židlochovice za + Břetislava Marka, tatínka, dvě maminky a sourozence,
11.00 Vojkovice za
18.00 Židlochovice za + Jiřinu a Josefa Vaculkovy, Boženu a Jana Kunčarovy a Boženu a Karla Gärtnerovy,

Pondělí 21. 9. Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty,
18.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,

Úterý 22. 9.
18.00 Židlochovice za + Františka,

Středa 23. 9. Památka sv. otce Pia,
18.00 Hrušovany na poděkování Pánu Bohu za 50 let společného života manželů Sopouškových, uzdravení nemocné osoby a celou živou a + rodinu,

Čtvrtek 24. 9.
17.00 Hrušovany společná modlitba svatého růžence,
18.00 Vojkovice za

Pátek 25. 9.
8.00 Židlochovice za zemřelou maminku k 48. výročí úmrtí,
17.30 Unkovice společná modlitba svatého růžence,
18.00 Unkovice za Václava Hájka, rodiče Václava a Annu, bratra Mojmíra, sestry Annu a Růženu a dva švagry

Sobota 26. 9. Památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků,
18.00 Hrušovany za + Bohumila Slámu, živou a zemřelou rodinu,

Neděle 27. 9. Dvacátá šestá neděle v mezidobí
8.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
9.30 Židlochovice za + Jaroslava Mahovského, manželku, živou a + rodinu a duše v očistci,
11.00 Unkovice za Rostislava Šafaříka, manželku, rodiče Sekerkovy a syna,
18.00 Židlochovice za + Tomáše Boglarského,

Dnešní sbírka je určena na uhrazení faktury za omítku průčelí fasády kostela ve Vojkovicích. Děkuji všem farníkům a dobrodincům za finanční podporu naší farnosti. Sbírka vyhlášená otcem biskupem na podporu pastorace v brněnské diecézi už se konat nebude. Pán Bůh zaplať.

Minulý týden z našeho farního společenství odešel na věčnost ve věku 91 let pan Jan Veselý z Unkovic. Pohřeb paní Zdislavy Měřínské se bude konat v pondělí 21. 9. v 15.00 hodin v kostele v Unkovicích. Odpočinutí věčné dej jim Pane..