Přehled Bohoslužeb

Od 16. do 23. prosince 2018 (51)
Neděle 16. 12. Třetí neděle adventní Gaudete
8.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naši farnosti,
9.30 Židlochovice za + rodiče Marii a Jaroslava Puklovy
11.00 Vojkovice za Jana Černého a Leoše Svobody,
16.00 Židlochovice adventní varhanní koncert Ondřeje Muchy,
18.00 Židlochovice za + Helenu Mayerovou,

Pondělí 17. 12.
17.00 Nosislav za

Úterý 18. 12.
17.00 Židlochovice za

Středa 19. 12.
17.00 Hrušovany na daný úmysl,

Čtvrtek 20. 12.
16.30 Vojkovice předvánoční svatá zpověď
17.00 Vojkovice za

Pátek 21. 12.
8.00 Židlochovice za všechny živé i zemřelé farníky a dobrodince naši farnosti,
16.30 Unkovice růženec a předvánoční svatá zpověď
17.00 Unkovice za Ludmilu a Františka Duchoňovy, syna a rodiče Havránkovy,

Sobota 22. 12.
16.30 Hrušovany předvánoční svatá zpověď
17.00 Hrušovany za + Vlastimila Pachla a celou rodinu,

Neděle 23. 12. Čtvrtá neděle adventní
8.00 Nosislav za
9.30 Židlochovice za + Františka Haluzu, nemocného syna a celou rodinu,
11.00 Unkovice za Miroslavu Kovaříkovou, rodinu Šmídkovu a Ivičičovu,
16.00 Židlochovice předvánoční svatá zpověď
18.00 Židlochovice za + Tomáše Boglarského,

Příležitost pro nemocné v židlochovické farnosti k přijetí svátosti smíření a eucharistie na vánoční svátky bude v pátek 21. 12. od 11.00 hod.

Zpověď na Vánoce bude v Židlochovicích v neděli 23. 12. od 16.00 do 18.00 hodin. V ostatních kostelích půl hodiny před mší svatou.

V neděli 16. 12. v 16:00 hod. se bude konat v kostele v Židlochovicích adventní varhanní koncert Ondřeje Muchy z Prostějova. Vstupné dobrovolné. Podrobnosti ve vývěsce.

Všechny, kteří se přihlásili na pouť do Svaté země, prosíme o zaplacení zálohy 10 000,- Kč

Dnešní sbírka a sbírky o vánočních svátcích jsou určeny na potřeby naší farnosti, především na úhradu topení. Pán Bůh zaplať.

Minulý týden z naší farnosti ve věku 77 let odešel na věčnost pan Jan Veis z Hrušovan. Odpočinutí věčné dej mu Pane..