Přehled Bohoslužeb

Od 23. do 1. března 2020 (9)
Neděle 23. 2. Sedmá neděle v mezidobí
8.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
9.30 Židlochovice za + Marii Bartoňkovou, manžela a syna,
11.00 Vojkovice za
18.00 Židlochovice za + Lidmilu Šotnarovou a celou živou a zemřelou rodinu,

Pondělí 24. 2.
17.00 Nosislav za

Úterý 25. 2.
17.00 Židlochovice za + Rudolfa Drobílka k 25. výročí úmrtí a + Zdeňka Dvořáka,

Středa 26. 2. Popeleční středa - den přísného postu,
17.00 Hrušovany za + Jana Suchánka a dvoje rodiče,
18.00 Židlochovice za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,

Čtvrtek 27. 2.
16.00 Hrušovany společná modlitba svatého růžence,
17.00 Vojkovice za všechny živé i zemřelé farníky,

Pátek 28. 2.
8.00 Židlochovice za + Karla a Anežku Sixtovy, syna Karla, živou a zemřelou rodinu,
17.00 Unkovice pobožnost Křížové cesty
17.30 Unkovice na daný úmysl,

Sobota 29. 2.
17.00 Hrušovany pobožnost Křížové cesty,
17.30 Hrušovany za + Františka Valouška, syna Františka, živou a zemřelou rodinu,

Neděle 1. 3. První neděle postní
8.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
9.30 Židlochovice za
11.00 Unkovice za + Jakuba Noska ke 2. výročí úmrtí, dcerušku Markétu, rodiče, prarodiče a duše v očistci, 
17.30 Židlochovice pobožnost Křížové cesty,
18.00 Židlochovice za

Na začátku postní doby odstraníme z našich kostelů květinovou výzdobu a přijímáme popelec na znamení, že chceme činit pokání a připravit se na velikonoční svátky. Každá doba postní je výzvou k vytrvalému hledání smyslu svého života, své existence. Ke hledání často zapomínaného, za naše hříchy trpícího Boha, a to pozorným nasloucháním slova Božího, častou modlitbou, přijímáním svátostí a dobrovolným pokáním. Popeleční středa je dnem přísného postu. Přísný půst znamená: zdržet se jídla z masa, kromě ryb, a jen jednou za den se dosyta najíst. Je to také den abstinence od alkoholu. Zkusme se zamyslet nad tím, jaké bude moje letošní postní předsevzetí.

V naší farnosti se konají křížové cesty: v Unkovicích v pátek v 17.00 hod., v Hrušovanech v sobotu v 17.00 hod. a v Židlochovicích v neděli v 17.30 hod. Připomínám, že za zbožné odsloužení křížové cesty můžeme získávat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek. Odsloužení křížových cest může být také výborným postním předsevzetím. Vřele doporučuji.

Minulý týden byla sbírka na opravy v naší farnosti a dnes je sbírka Petrův haléř. Pán Bůh zaplať za vaše dary.