Přehled Bohoslužeb

B; II.; Od 18. do 25. února 2018 (08)
Neděle 18. 2. První neděle postní
9.30 Židlochovice za + Lidmilu Šotnarovou k 10. výročí úmrtí, za živou rodinu Dalmasovu, Kalužíkovu a Šotnarovu,
11.00 Unkovice za Jana Nentvicha a dvoje rodiče
17.30 Židlochovice pobožnost Křížové cesty
18.00 Židlochovice za + Karla Grabla

Pondělí 19. 2.
17.00 Nosislav   za

Úterý 20. 2.
16.15 Židlochovice společná modlitba svatého růžence
17.00 Židlochovice za + Josefa Tekače a nemocného syna

Středa 21. 2.
15.00 Hrušovany pohřeb + Jana Káni

Čtvrtek 22. 2. Stolce sv. apoštola Petra
16.00 Hrušovany společná modlitba svatého růžence
17.00 Vojkovice za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti

Pátek 23. 2. Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
8.00 Židlochovice za + Josefa Hájka a celou živou a zemřelou rodinu
17.00 Unkovice pobožnost Křížové cesty, mše za Aloise a Annu Flodrovy, živou a zemřelou rodinu

Sobota 24. 2.
17.00 Hrušovany pobožnost Křížové cesty
mše za + Bohumila Slámu, živou a zemřelou rodinu

Neděle 25. 2. Druhá neděle postní
9.30 Židlochovice k nedožitým 100. narozeninám, za paní Růženu Formanovou, její dva manžele, děti a celou živou a zemřelou rodinu
11.00 Vojkovice za + Jana Čupu, rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
17.30 Židlochovice pobožnost Křížové cesty
18.00 Židlochovice za nemocného kamaráda

Dnes je sbírka na opravy v naší farnosti, zejména na střechu kostela ve Vojkovicích a příští týden bude sbírka Petrův haléř. Všem dárcům a dobrodincům Pán Bůh zaplať.

Příprava dospělých k přijetí svátosti křtu, sv. přijímání a biřmování se bude konat v pátek 23.2. na faře v Židlochovicích v 18 hodin.

Minulý týden  z našeho farního společenství odešla na věčnost ve věku 75 let paní Miroslava Kovaříková. Odpočinutí věčné dej jí pane..