Přehled Bohoslužeb

01.08.2021

Od 1. do 8. srpna 2021 (32)
Neděle 1. 8. Osmnáctá neděle v mezidobí
8.30 Nosislav za všechny farníky,
9.30 Židlochovice za + Aloisii a Milana Lvovských ke 100. narozeninám,
11.00 Unkovice za rodinu Melicharovu, Chadimovu a Bagalovu,
18.00 Židlochovice za Boží požehnání pro děti, mládež a studenty,

Pondělí 2. 8.
18.00 Nosislav nebude,

Úterý 3. 8.
18.00 Židlochovice za Boží požehnání pro team FC Sokol Nosislav,

Středa 4. 8. Památka sv. Jana Vianneye
8.00 Hrušovany na daný úmysl,

Čtvrtek 5. 8.
16.00 Hrušovany společná modlitba svatého růžence,

Pátek 6. 8. Svátek Proměnění Páně První pátek měsíce,
8.00 Židlochovice na daný úmysl,
17.30 Unkovice společná modlitba svatého růžence,
18.00 Unkovice za rodiče Hiršovy, manžele Gazdovy a rodinu Jelínkovu, R

Sobota 7. 8. První sobota v měsíci,
8.00 Židlochovice za uzdravení,
18.00 Hrušovany za Jarmilu Havlíkovou, manžela, syna, celou živou a + rodinu, R

Neděle 8. 8. Slavnost sv. Vavřince, hody ve Vojkovicích
8.30 Nosislav za všechny živé a zemřelé dobrodince naší farnosti,
9.30 Židlochovice na daný úmysl, R
10.00 Vojkovice za živou a zemřelou rodinu Lemonovu a Štaudovu,
18.00 Židlochovice na daný úmysl, R

Příští neděli budeme mít hody ve Vojkovicích ke cti sv. Vavřince. Je to velká slavnost naší farnosti. Připomínám, že hodové mše jsou pro nás příležitostí získávat odpustky, které můžeme obětovat za sebe a také za naše zemřelé. Odpustky jsou částečným nebo úplným odpuštěním trestu za spáchané hříchy.

V sakristii máme stolní kalendáře na rok 2022 v ceně 70 Kč.


Ohlášky snoubenců

Svátost manželství chtějí přijmout snoubenci:

Jaroslav Hejna, bytem Vojkovice, a Lucie Ustohalová, bytem Vojkovice.

Pokud by někdo věděl o překážce, jež by bránila v uzavření církevního manželství jmenovaných snoubenců, nechť to oznámí na farním úřadě v Židlochovicích.


Jak pulsujeme