Přehled Bohoslužeb

Od 17. do 24. června 2018 (25)
Neděle 17. 6. Jedenáctá neděle v mezidobí,
8.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
9.30 Židlochovice za ++ Jiřího a Roberta Červencovy,
11.00 Vojkovice za ++ Vladimíra a Slavěnu Němcovy a celou živou a zemřelou rodinu,
18.00 Židlochovice za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,

Pondělí 18. 6.
18.00 Nosislav

Úterý 19. 6. Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
17.15 Židlochovice společná modlitba svatého růžence,
18.00 Židlochovice za + rodiče Mahovské, živou a zemřelou rodinu,

Středa 20. 6.
18.00 Hrušovany za + Jana Sedláčka,

Čtvrtek 21. 6. Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka,
17.00 Hrušovany společná modlitba svatého růžence,
18.00 Vojkovice za všechny živé i zemřelé farníky,

Pátek 22. 6. Památka sv. Jana Fishera a Tomáše Mora, mučedníků,
8.00 Židlochovice za dar zdraví a ochranu Panny Marie k 70. narozeninám pro manžela,
17.30 Unkovice společná modlitba svatého růžence,
18.00 Unkovice za Naděždu Noskovu a manžela, Jakuba Noska, rodinu Malýškovu a Lasákovu,

Sobota 23. 6.
18.00 Hrušovany na daný úmysl,

Neděle 24. 6. Slavnost Narozeni sv. Jana Křtitele
8.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
9.30 Židlochovice pro děti za + Josefa Dudáka k 15. výročí úmrtí, dvoje rodiče, prarodiče a pravnuka Samuela,
11.00 Unkovice za Marii a Jana Novotných, rodiče, zetě a pravnučku Michalku,
18.00 Židlochovice za + Stanislava Vaňka, manželku, živou a zemř. rodinu a duše v očistci,

Srdečně vítáme v naší farnosti nového kaplana Mgr. Romana Friče, který z pověření otce biskupa bude pracovat v židlochovické farnosti. Do nové služby přejeme hodně Božích milostí.

Dnešní sbírka je určena na opravy v naší farnosti, zejména na novou střechu kostela ve Vojkovicích. Příští sbírka v celé diecézi je určena na bohoslovce. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Příští neděli, při mši pro děti, se bude konat uzavření náboženství. Děti dostanou vysvědčení a pak odpoledne v 15.00 h zveme do farské zahrady.

V sakristii máme stolní kalendáře na rok 2019 v ceně 70 Kč. Zakoupením podpoříme stavbu kostela Brno Lesná. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.