Přehled Bohoslužeb

Od 22. Do 28.4 2019 (17)
22. 4. Pondělí velikonoční
8.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky,
9.30 Židlochovice za + Michaela Vassa,
11.00 Unkovice za Emilii Veselou, dceru Zdeňku a dvoje rodiče,
11.00 Vojkovice za + Albína a Anežku Lemonovy, živou a + rodinu a duše v očistci,

Úterý 23. 4. Úterý v oktávu velikonočním
18.00 Židlochovice mše sv. nebude,

Středa 24. 4. Středa v oktávu velikonočním
18.00 Hrušovany za

Čtvrtek 25. 4. Čtvrtek v oktávu velikonočním
18.00 Vojkovice mše sv. nebude,

Pátek 26. 4. Pátek v oktávu velikonočním (není páteční půst)
8.00 Židlochovice na daný úmysl,
18.00 Unkovice za rodiče Málcovy a jejich děti,

Sobota 27. 4. Sobota v oktávu velikonočním
18.00 Hrušovany za + Anežku a Jaromíra Pavlišový, živou a zemřelou rodinu,

Neděle 28. 4. Neděle Božího milosrdenství
8.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky,
9.30 Židlochovice za + Antonína Dvořáka
11.00 Unkovice za Drahomíru a Miluše Karpiškovy, rodiče a sourozence,
15.00 Židlochovice Korunka Božího Milosrdenství
18.00 Židlochovice za + Františka Ustohala, živou a zemřelou rodinu,

Prožili jsme všichni krásné svátky Velké Noci. S velkým dojetím jsem se díval na náš krásně uklizený a kvítím vyzdobený chrám, na všechny farníky, kteří se k tomu svou obětavou prací jakkoliv zapojili. To vaše hluboká víra nedovolila, abychom poslední hodiny Kristová utrpení prožívali v neuklizeném kostele. Děkuji katechumenům za krásnou Getsemanskou zahradu a Boží hrob. Děkuji ministrantům a lektorům za službu u oltáře, připravené a krásně zazpívané liturgické zpěvy.

Já osobně děkuji všem, kteří se nejenom účastnili obřadů utrpení a Zmrtvýchvstání Páně, ale i je autenticky hluboko prožili. Za všechny prošlé Křížové cesty, za svatou zpověď, možná po mnoha letech, za to, že jste nenechali Krista samotného v Getsemanech a položeného do hrobu a adorovali jste až do noci. Za svaté přijímání přijaté do čistého srdce. Všem za všechno Pán Bůh zaplať.

Příští neděli bude Neděle Božího Milosrdenství. V 15.00 hodin bude v Židlochovicích korunka Božího Milosrdenství.

V roce 1931 řekl Pán Ježíš sestře Faustině: "Přeji si, aby byl ustanoven svátek Milosrdenství"

Svatý Otec Jan Pavel II. ustanovil tento svátek dne 30. dubna 2000, v den, kdy prohlásil blahoslavenou sestru Faustinu za svatou.

Svátek Božího milosrdenství se bude slavit vždy první neděli po Velikonocích.

Tento svátek je dnem velkých milostí pro všechny lidi. Sám Pán Ježíš o něm říká:

"Dcero má, říkej celému světu o mém nesmírném milosrdenství. Toužím, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše a zvlášť pro ubohé hříšníky. V tento den je otevřeno nitro mého milosrdenství; celé moře milostí vylévám do duší, které se ke zdroji mého milosrdenství přiblíží. Duše, která přijme svátost smíření a svaté přijímání, dosáhne úplného odpuštění vin a trestů; v tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat. Svátek Milosrdenství vyplynul z mého nitra, toužím, aby byl slavnostně slaven první neděli po Velikonocích. Lidstvo nedojde pokoje, dokud se neobrátí ke zdroji mého milosrdenství."

Prosíme děti, aby příští týden donesly postní pokladničky. Pán Bůh zaplať.

V pátek 26. dubna v 19.30 proběhne v židlochovickém kostele beseda s brněnským jáhnem Janem Špilarem o tom, jak prohlubovat partnerské vztahy a jak dobře zvládat výchovu dětí. Srdečně zveme.