Přehled Bohoslužeb

Od 10. do 17. listopadu 2019 (46)
Neděle 10. 11. Třicátá druhá neděle v mezidobí,
8.00 Nosislav za všechny živé i zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
9.30 Židlochovice za
11.00 Unkovice za + Ludmilu Studenou, manžela, rodiče a sourozence,
18.00 Židlochovice za + Růženu Lízalovou, manžela Vincence, dceru Evu, živou a + rodinu Píchovu,

Pondělí 11. 11. Památka sv. Martina,
16.00 Židlochovice svěceni svatomartinského vina,
17.00 Nosislav za

Úterý 12. 11. Památka sv. Josafata biskupa a mučedníka,
17.00 Židlochovice za všechny živé i zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,

Středa 13. 11. Památka sv. Anežky České, panny,
17.00 Hrušovany za + Vladislava Havlíka a jeho dvě manželky

Čtvrtek 14. 11.
16.00 Hrušovany společná modlitba svatého růžence,
16.00 Židlochovice společná modlitba svatého růžence,
17.00 Vojkovice za všechny živé i zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,

Pátek 15. 11.
8.00 Židlochovice na poděkování Pánu Bohu za dar života, s prosbou o Boží požehnání, zdraví a péči Matky Boží pro manžela,
16.30 Unkovice společná modlitba svatého růžence,
17.00 Unkovice na poděkování za 70 let života s prosbou o zdraví,

Sobota 16. 11.
17.00 Hrušovany za + rodiče, sourozence a jejich rodiny,

Neděle 17. 11. Třicátá třetí neděle v mezidobí,
8.00 Nosislav za všechny živé i zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
9.30 Židlochovice za
11.00 Vojkovice za + Josefa Skalského a dvoje rodiče,
18.00 Židlochovice za + Marii a Václava Ivičičovy a živou a zemřelou rodinu,

V pondělí 11. listopadu, v 16.00 hodin na památku sv. Martina, bude v kostele v Židlochovicích svěcení svatomartinského vína z letošní úrody. Všichni jste srdečně zváni.

Příští sbírka je určena na opravy v naší farnosti zejména na opravu fasády kostela ve Vojkovicích. Pán Bůh zaplať za Vaše hojné dary.

Setkání dospělých připravujících se na křest, sv. přijímání a biřmováni se bude konat v pátek 15. 11. v 18.00 hod. na faře v Židlochovicích.

14.11. bude slavit své narozeniny náš akolyta a kostelník pan Ladislav Najman. Děkujeme Bohu za jeho službu v naší farnosti a přejeme hojnost Božích milostí.

V listopadu letošního roku si naše společnost připomíná 30. výročí pádu komunistického režimu, totality, která po dlouhá desetiletí devastovala naši zemi. Proto se příští neděli 17. listopadu, symbolicky v 17 hodin 11 minut rozezni kostelní zvony jako připomínka listopadových událostí roku 1989.