Přehled Bohoslužeb

Od 31. do 7. června 2020 (23)
Neděle 31. 5. Slavnost Seslání Ducha Svatého,
8.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince našeho kostela,
9.30 Židlochovice za + Pavla Bílka,
11.00 Vojkovice za + Josefa Skalského a dvoje rodiče,
18.00 Židlochovice za + rodiče Šedovy, Gecovy, manžela Josefa, živou a zemřelou rodinu,

Pondělí 1. 6.
18.00 Nosislav za

Úterý 2. 6.
17.00 Židlochovice svatá zpověď a eucharistická adorace,
18.00 Židlochovice za

Středa 3. 6. Památka sv. Karla Lwangy a druhů mučedníků,
18.00 Hrušovany za + Růženu a Františka Stehlíkovy, jejich rodiče a sourozence,
Novena k Matce Boží ustavičné pomoci

Čtvrtek 4. 6. Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze,
17.00 Hrušovany společná modlitba svatého růžence,
18.00 Vojkovice za

Pátek 5. 6. První pátek měsíce, Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka,
8.00 Židlochovice za
17.30 Unkovice společná modlitba svatého růžence,
18.00 Unkovice za Jana a Boženu Ludvíkovy, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu,

Sobota 6. 6. První sobota měsíce,
8.00 Židlochovice za Boží pomoc a ochranu v nemoci pro vnuka,
18.00 Hrušovany za + Vlastimila Pachla a Boží ochranu pro rodinu,

Neděle 7. 6. Slavnost Nejsvětější Trojice,
8.00 Nosislav za všechnu živé i zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
9.30 Židlochovice za + Andělku a Jana Závrských a rodinu,
11.00 Unkovice za Marii a Jana Novotných, rodiče, zetě a pravnučku Michalku,
18.00 Židlochovice za

Návštěva nemocných bude na první pátek 5. 6. od 11.00 hod.

Setkání dětí připravujících se k prvnímu sv. přijímání a jejich rodičů se bude konat v pátek 5. 6. v 18.00 h v kostele v Židlochovicích.

Ještě jednou děkuji všem, kteří skrze Mariánské pobožnosti vyjádřili svou úctu k Matce Boží. Ještě jednou připomínám pobožnosti prvních sobot. Matka Boží si o to sama požádala při svém zjevení sestře Lucii z Fatimy a řekla jí: "Hleď, milá dcero, jak je mé Srdce obklíčeno trním. Nevděční lidé je ustavičně probodávají rouháním a nevděkem. Aspoň ty se přičiň, abys mě potěšila. Každou první sobotu se zavírají brány pekla, brány očistce se otevírají a mnoho duší přijde do nebe." Nezapomínejme na naše drahé zesnulé. Měsíc červen je měsícem úcty Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Slavnostím Sesláním Ducha Svatého končí liturgické Velikonoce.

Minulý týden z naší farnosti odešla na věčnost: paní Jana Pokorná ze Židlochovic ve věku 78 let. Odpočinutí věčné dej jí Pane..