Přehled Bohoslužeb

Od 17. do 24. února 2019 (8)
Neděle 17. 2. Šestá neděle v mezidobí
8.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince našeho kostela,
9.30 Židlochovice za uzdravení syna,
11.00 Unkovice za Jana Nentvicha a dvoje rodiče,
18.00 Židlochovice za + tatínka,

Pondělí 18. 2.
17.00 Nosislav za

Úterý 19. 2.
16.15 Židlochovice společná modlitba svatého růžence,
17.00 Židlochovice za

Středa 20. 2.
17.00 Hrušovany za + Františka Roblička, manželku, živou a zemřelou rodinu, Novéna k Matce Boží ustavičné pomoci,

Čtvrtek 21. 2.
16.00 Hrušovany společná modlitba svatého růžence,
17.00 Vojkovice za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,

Pátek 22. 2. Svátek Stolce sv. apoštola Petra,
8.00 Židlochovice za + dárce mešních fundací zřízených před nástupem komunismu, (2)
17.00 Unkovice za Felicitu Duchoňovou, rodiče a sourozence, Korunka k Božímu Milosrdenství

Sobota 23. 2. Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka,
17.00 Hrušovany za + Bohumila Slámu, živou a zemřelou rodinu,

Neděle 24. 2. Sedmá neděle v mezidobí
8.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
9.30 Židlochovice za + Lidmilu Šotnarovou a živou a zemřelou rodinu,,
11.00 Vojkovice za + Jana Čupu, rodiče a celou živou a zemřelou rodinu,
18.00 Židlochovice za prarodiče Šormovy a Kašparovy

Setkáni poutníků do Svate Země se bude konat v neděli 17.2 v 16.30 na faře v Židlochovicích. Prosím vezměte s sebou pasy a zbytek peněz - 8200 Kč. Eventuálně peníze můžete poslat na účet:223750669/0300

Dnes je sbírka Petrův haléř a příští týden bude sbírka na opravy v naší farnosti, zejména na fasádu kostela ve Vojkovicích. Každý kostel je naši vizitkou. Všem dárcům a dobrodincům Pán Bůh zaplať.

Příprava dospělých k přijetí svátosti křtu, sv. přijímání a biřmování se bude konat v pátek 22.2. na faře v Židlochovicích v 19.00 hod.

Lectio divina, tzn. meditace o Písmu svatém budou v sobotu po večerní mši svaté v Hrušovanech.