Přehled Bohoslužeb

Od 16. do 23. června 2019 (25)
Neděle 16. 6. Slavnost Nejsvětější Trojice
8.00 Nosislav za všechny živé i zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
9.30 Židlochovice za + Jaroslava Bartoňka a rodiče,
11.00 Vojkovice za + Vladimíra a Slavěnu Němcovy a celou živou a zemřelou rodinu,
18.00 Židlochovice za varhaníka Antonína Janáka, celou živou a zemřelou rodinu,

Pondělí 17. 6.
18.00 Nosislav za

Úterý 18. 6.
17.15 Židlochovice společná modlitba svatého růžence,
18.00 Židlochovice za

Středa 19. 6. Památka sv. Jana Nepomuckého Naumanna, biskupa
18.00 Hrušovany za

Čtvrtek 20. 6.
17.00 Hrušovany společná modlitba svatého růžence,
18.00 Vojkovice za + Elišku, Aloise, syna a sourozence,

Pátek 21. 6. Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka,
8.00 Židlochovice za
17.30 Unkovice společná modlitba svatého růžence,
18.00 Unkovice za Antonína a Annu Trojanovy, rodinu Trojanovu, Dvořákovu a Backovu,

Sobota 22. 6. Památka sv. Jana Fishera a Tomáše Mora, mučedníků,
18.00 Hrušovany nebude

Neděle 23. 6. Slavnost Těla a Krve Páně
8.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince našeho kostela,
10.00 Židlochovice za + Marii a Františka Chmelíkovy a jejich živou a zemřelou rodinu,
18.00 Židlochovice za + Roberta a Jiřího Červencovy,

Zveme vás na koncert duchovní hudby Musica Biblica v neděli 16. 6. v 16 hodin v kostele sv. Vavřince ve Vojkovicích. Účinkují: Lucie Vaňáčková - zpěv, Filip Hrubý - klavír, Lucie Krajčírovičová - varhany, housle. Vstupné je dobrovolné.

Dnešní sbírka je určená na opravy v naší farnosti, zejména na novou střechu kostela ve Vojkovicích. Příští sbírka v celé diecézi je určena na bohoslovce. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Za týden, v neděli 23.6. budeme slavit Slavnost Božího Těla a půjdeme průvodem ke 4 oltářům. Slavnostní mše sv. se bude konat jenom ve farním kostele v 10.00 hod. Po skončení obřadu jste všichni tradičně zváni na oběd na faru.

I. oltář - bude v kostele (biřmovanci)

II. oltář - na schodech kostela, připraví Unkovice (p. Ludvík)

III. oltář - u radnice, připraví Hrušovany (p. Najman)

IV. oltář - v bráně Městského úřadu na náměstí, připraví Vojkovice (p. Čupa)

V čele průvodu půjde ministrant s křížkem, za ním v dvojstupu družičky (sypou okvětní lístky květin, ale mohou být i lístečky), dále malí chlapci se zvonky, slečny a mládenci, ministranti nesoucí svíce, kadidlo, baldachýn, dechovka a následují ostatní farníci.