Přehled Bohoslužeb

22.05.2022

Od 22. 5. do 29. 5. 2022 (22)
Neděle 22. 5. Šestá Neděle velikonoční Památka sv. Rity z Cascie
8.30 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince našeho kostela, R
9.30 Židlochovice První svaté přijímání,
11.00 Unkovice za Františka Fabiánka, dvě manželky a snachu Drahomíru, R
18.00 Židlochovice za

Pondělí 23. 5.
18.00 Nosislav za

Úterý 24. 5.
18.00 Židlochovice za

Středa 25. 5.
18.00 Hrušovany za

Čtvrtek 26. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně
16.00 Hrušovany společná modlitba svatého růžence,
18.00 Vojkovice za

Pátek 27. 5. památka sv. Augustina z Canterbury,
8.00 Židlochovice za
18.00 Unkovice za + Josefa Šedy, rodiče Šedovy a Gecovy, R

Sobota 28. 5.
18.00 Hrušovany za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti, R

Neděle 29. 5. Sedmá neděle velikonoční
8.30 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince našeho kostela,
9.30 Židlochovice za + Josefa Hauslera a syna Pavla, R
11.00 Vojkovice za R
18.00 Židlochovice za + Henryka Cebulu k 1. výročí úmrtí,

Ve čtvrtek 26. 5. budeme slavit Kristovo nanebevstoupení, které je pro každého věřícího velkou útěchou, protože Kristus nám otevřel cestu k Bohu. Je jako horolezecký průvodce, který při výstupu na horu dosáhne vrcholu a nás přitahuje k sobě. Svěříme-li mu svůj život, navážeme-li se na jeho lano, necháme-li se jím vést, máme jistotu, že jsme v bezpečných rukách našeho Spasitele.

Nanebevstoupení neznamená Ježíšovu nepřítomnost, ale říká nám, že je mezi námi novým způsobem. Nenachází se už jen na nějakém konkrétním místě. Nyní je přítomen v každém prostoru a času, je nablízku každému z nás. Je to doporučený svátek, srdečně zvu do kostela ve Vojkovicích.

Minulý týden byla sbírka na opravy v naší farnosti a dneska je sbírka na pronásledované křesťany. Pán Bůh zaplať.


Jak pulsujeme