Přehled Bohoslužeb

Od 22. do 29. 4. 2018 (17)
Neděle 22. 4. Čtvrtá neděle velikonoční
8.00 Nosislav za všechny živé i zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
9.30 Židlochovice za + manželku Ludmilu k 8. výročí úmrtí a na poděkováni za 84 let života,
11.00 Vojkovice za + rodiče Řičánkovy, Smejkalovy, duše v očistci, s prosbou o dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie pro celou rodinu,
18.00 Židlochovice za Jana Ryšánka k 5. výročí úmrtí, rodiče a celou živou a zemřelou rodinu

Pondělí 23.4. Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka                         8.00 Židlochovice za všechny živé i zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti   

Úterý 24. 4.                                                                                                            17.15 Židlochovice společná modlitba svatého růžence

Středa 25. 4. Sv. Marka, evangelisty                                                             18.00 Hrušovany na daný úmysl

Čtvrtek 26. 4.
17.00 Nosislav na daný úmysl
18.00 Vojkovice za těžce nemocnou osobu

Pátek 27. 4.
8.00 Židlochovice na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 85 let život 18.00 Unkovice nebude

Sobota 28. 4.
18.00 Hrušovany za + rodinu Slámovu a Prokešovu

Neděle 29. 4. Pátá neděle velikonoční
8.00 Nosislav za všechny živé i zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
9.30 Židlochovice za za rodiče Mazancovy a Rostislava Matýška             11.00 Unkovice za Drahomíru a Miloše Karpíškovy, rodiče a sourozence 18.00 Židlochovice za + Františka Ustohala a živou a zemřelou rodinu

Dnešní celonárodní sbírka je určena na pomoc Sýrii. Pán Bůh zaplať.

V pondělí slavíme svátek jednoho z největších patronů Česka a Polska, prvního českého biskupa, svatého Vojtěcha, mučedníka. Mše svatá bude sloužena v pondělí v 8.00 v Židlochovicích. Všem, jejichž křestním patronem je sv. Vojtěch a zároveň sv. Marek a sv. Jiří, otci biskupovi a našim židlochovským kostelníkům, p. Jiřímu Šotnarovi a Jiřímu Zapletalovi, a ostatním farníkům přejeme hojnost Božího požehnání a péči Matky Boží. V úterý už mše svatá v Židlochovicích nebude.

Příští pátek nebudou hodiny náboženství pro děti.

Neustále vyprošujme svými modlitbami u Pána Boha a na přímluvu Panny Marie - orodovnice za uzdravení nemocných, potřebné zdraví pro našeho otce Jindřicha Petruchy.

Minulý týden jsme se rozloučili s panem Zdeňkem Špíglem z Unkovic. Dožil se 75 let. Odpočinutí věčné dej mu Pane...