Přehled Bohoslužeb

25.02.2024

Od 25. do 3. března 2024 (09)
Neděle 25. 2. Druhá neděle postní sbírka Petrův haléř
8.30 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
9.30 Vojkovice za + Lidmilu Šotnarovou k 16. výročí úmrtí,
11.00 Unkovice za Jakuba Noska k 6. výročí úmrtí,za Jana Nentvicha k 15. výročí úmrtí
18.00 Hrušovany za + Bohumila Slámu,

Pondělí 26. 2.
17.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince našeho kostela,

Středa 28. 2. Památka sv. Romana
8.00 Nosislav za
17.00 Hrušovany za + Magdalenu Kalousovou a Věru Vítečkovou,

Čtvrtek 29. 2.
16.00 Hrušovany společná modlitba svatého růžence,
18.00 Vojkovice za

Pátek 1. 3. První pátek v měsíci
17.00 Unkovice pobožnost Křížové cesty, za

Sobota 2. 3. První sobota v měsíci,
8.00 Unkovice za + Přemysla Krejčího,
17.00 Hrušovany pobožnost Křížové cesty, za + Miroslava Sopouška, rodinu Sopouškovu, Baldikovu a Hrabcovu

Neděle 3. 3. Třetí neděle postní
8.30 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
9.30 Židlochovice za +Andělu Linhartovou pro děti!, po mši káva
11.00 Vojkovice za
17.30 Židlochovice pobožnost Křížové cesty, povedou prvokomunikanti
18.00 Židlochovice za ++ Boženu a Filipa Štulovy

Návštěva nemocných na první pátek se bude konat v pátek 1. 3. od 11.00 hod.

Setkání dětí a jejich rodičů na první sv. přijímání se bude konat v pátek 1. 3. v 18.00 hod. na faře.

Setkání mládeže se koná každou neděli od 17.00 hodin na faře v Židlochovicích, srdečně zveme.

Úklid kostela v Židlochovicích se bude konat příští sobotu od 9.00 hod.

Příští neděli vás zveme na modlitbu sv růžence v židlochovickém kostele v 8:50 Jak pulsujeme