Přehled Bohoslužeb

28.11.2021

Od 28. 11. do 5. prosince 2021 (49)
Neděle 28. 11. První neděle adventní - žehnání adventních věnců
8.30 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
9.30 Židlochovice za + Františka Hrabovského a manželku, R
11.00 Vojkovice za + Martu Marčíkovou, manžela, syna, celou živou a zemřelou rodinu, R
18.00 Židlochovice za + Helenu Komosnou a celou živou a zemřelou rodinu,

Pondělí 29. 11.
17.00 Nosislav za

Úterý 30. 11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola
16.00 Židlochovice zpověď před prvním pátkem a eucharistická adorace Pána Ježíše,
17.00 Židlochovice za živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,

Středa 1. 12.
17.00 Hrušovany za + vnučku Terezku, manžela, dva bratry, dvoje rodiče a rodinu, Novéna k Matce Boží ustavičné pomoci,

Čtvrtek 2. 12.
16.00 Hrušovany společná modlitba svatého růžence,
17.00 Vojkovice na daný úmysl,

Pátek 3. 12. První pátek v měsíci, Památka sv. Františka Xaverského,
8.00 Židlochovice za sestřenici Matru, manžele Doubkovy a duše v očistci,
16.30 Unkovice společná modlitba svatého růžence,
17.00 Unkovice za Oldřicha Krátkého a dvoje rodiče,

Sobota 4. 12. První sobota v měsíci, Památka sv. Barbory,
8.00 Židlochovice na daný úmysl,
17.00 Hrušovany za + Josefa Slouku, jeho rodiče a rodiče Čechovských,

Neděle 5. 12. Druhá neděle adventní
8.30 Nosislav za živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti, R
9.30 Židlochovice pro děti - za + Františka Božka, Marii a Františka Krejčovy, rodinu Klusákovu,
11.00 Unkovice za + Romana Špačka, rodiče a živou a + rodinu,
18.00 Židlochovice za rodinu Hájkovu a Fojtíkovu, R

Začínáme Advent, čas očekávání narození Pána Ježíše. Je to především období přípravy našich srdcí, čehož vrcholem by měla být vánoční svatá zpověď. Proto celou adventní dobu máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu.

Děkuji všem, kteří vyzdobili naše kostely a připravili adventní věnce. Pán Bůh zaplať.

Příležitost pro nemocné v židlochovické farnosti k přijetí svátosti smíření a eucharistie bude až před vánočními svátky,

Setkání členů synodálních skupin se bude konat příští sobotu 4.12. v 18.00 hodin na faře v Židlochovicích,

Příští neděli, 5. prosince, bude v kostele v Židlochovicích v 9.30 hodin při mši svaté pro děti setkání se svatým Mikulášem. Děti ať se nad sebou zamýšlí, jestli celý rok byly hodné a nezlobily.


Jak pulsujeme