Přehled Bohoslužeb

v židlochovické farnosti Od 14. října do 21. října 2018 (42)
Neděle 14. 10. Dvacátá osmá neděle v mezidobí
8.00 Nosislav za všechny živé i zemřelé farníky,
9.30 Židlochovice za + Miloslava Tomšeje, dvoje rodiče, Jiřího Olejníčka a živ a + rodinu,
11.00 Unkovice za manžele Pekárkovy a jejich rodiče, Jaroslava Hrabce a rodiče,
17.30 Židlochovice společná modlitba svatého růžence,
18.00 Židlochovice za všechny živé i zemřelé farníky,

Pondělí 15. 10.
18.00 Nosislav za

Úterý 16. 10.
18.00 Židlochovice za

Středa 17. 10. sv. Ignáce Antiochijského
18.00 Hrušovany za uzdravení malého Františka, za Boží lásku, pevnou víru a usmíření v rodinách,

Čtvrtek 18. 10. svátek sv. Lukáše
17.00 Hrušovany společná modlitba svatého růžence,
18.00 Vojkovice na daný úmysl,

Pátek 19. 10.
8.00 Židlochovice za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
17.30 Unkovice společná modlitba svatého růžence,
18.00 Unkovice za rodiče Nentvichovy a Novákovy a za manžele Kilingrovy,

Sobota 20. 10.
18.00 Hrušovany za + Miladu Kabelovou, Annu Hauzarovou, vnuka Pavla k 10. výročí +

Neděle 21. 10. Dvacátá devátá neděle v mezidobí - misijní
8.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
9.30 Židlochovice za + Jiřího Petrželku, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci,
11.00 Vojkovice za Albína a Anežku Lemonovy a celou živou a zemřelou rodinu,
17.30 Židlochovice misijní růženec v pěti jazycích,
18.00 Židlochovice za + Vladimíra a Růženu Kopřivovy a za celou rodinu,

Dnes je sbírka na opravy ve farnosti a příští týden bude sbírka na misie. Pán Bůh zaplať.

Zvláštní poděkování patří panu Čupovi za skvělou organizaci a přípravu desáté svatohubertské Mše Svaté ve Vojkovicích. Při této myslivecké mši jsme na přímluvu sv. Huberta spolu s Otcem Janem Hodovským, v krásně vyzdobeném kostele, děkovali Bohu za krásu přírody a dary lesa.

Děkuji všem, kteří aktivně podpořili tuto akci - zpěvákům, myslivcům, Pán Bůh zaplať.

Lectio divina se bude konat v sobotu 20. 10. po večerní mši sv. v Hrušovanech.

V tomto týdnu nebudou úřední hodiny na faře.

Minulý týden jsme se rozloučili s paní Evou Pavlíkovou ve věku 81 let a Annou Klouparovou

ve věku 73 let. Odpočinuti věčné dej jim Pane..