Přehled Bohoslužeb

Od 24. června do 1. července 2018(26)
Neděle 24. 6. Slavnost Narozeni sv. Jana Křtitele
8.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
9.30 Židlochovice pro děti za + Josefa Dudáka k 15. výročí úmrtí, dvoje rodiče, prarodiče a pravnuka Samuela,
11.00 Unkovice za Marii a Jana Novotných, rodiče, zetě a pravnučku Michalku,
18.00 Židlochovice za + Stanislava Vaňka, manželku, živou a zemř. rodinu a duše v očistci,

Pondělí 25. 6.
18.00 Nosislav 

Úterý 26. 6.
17.15 Židlochovice společná modlitba svatého růžence,
18.00 Židlochovice za šťastnou operaci a za víru v rodině,

Středa 27. 6.
18.00 Hrušovany za + Aloise Woffa, dvoje rodiče a celou zemřelou rodinu,

Čtvrtek 28. 6. Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka,
17.00 Hrušovany společná modlitba svatého růžence,
18.00 Vojkovice na poděkovaní Pánu Bohu s prosbou o další Boží milosti pro Jaroslavu,

Pátek 29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
8.00 Židlochovice za + Bohumíru Hankovou, Bohumíra Tanzingera, Milana Stupku a živou rodinu,
17.30 Unkovice společná modlitba svatého růžence,
18.00 Unkovice za Miloše a Drahomíru Karpíškovy, živou a zemřelou rodinu,

Sobota 30. 6. Svatých prvomučedníků římských,
18.00 Hrušovany za + rodiče Cyrila a Marii Studených, živou a zemřelou rodinu,

Neděle 1. 7. Třináctá neděle v mezidobí,
8.00 Nosislav za všechny živé i zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
9.30 Židlochovice na daný úmysl,
11.00 Vojkovice za + Annu, manžela, syna a celou zemřelou rodinu,
18.00 Židlochovice na poděkování Pánu Bohu za dar nového života a za 50 let života Romana a Angeliny,

Dnešní sbírka je na bohoslovce. Pán Bůh zaplať. Začínáme prázdniny. Je to čas radosti a odpočinku. Pán Ježíš svým apoštolům odkázal, aby šli na opuštěné místo a odpočinuli si. Také my máme povinnost zregenerovat své síly, věnovat svůj volný čas rodině a blízkým, na které často během celého roku zapomínáme, protože pořád pracujeme.  Nemůžeme také zapomenout na Pána Boha v naší každodenní ranní a večerní modlitbě a pravidelné účasti na nedělní mši svaté. A když se nemůžeme zúčastnit nedělní bohoslužby, protože v okolí není kostel, je potřeba vzít do ruky růženec a obětovat aspoň jeden desátek pro našeho Boha.  Dopřejme si fyzického a hlavně duševního odpočinku. K tomu ať Vám žehná Dobrý Bůh. Mše svaté ve čtvrtky o prázdninách ve Vojkovicích nebudou. Středeční mše v Hrušovanech se o prázdninách z důvodu vysokých teplot budou konat ráno v 8.00 hodin. Také nebudou mše sv. pro děti v první neděli měsíce. O prázdninách úřední hodiny na faře budou pouze po mailové nebo telefonické domluvě. Dnes v neděli 24. 6. zveme děti do farské záhrady.

Minulý týden z naší farnosti odešla na věčnost ve věku 84 let pani Vojtěška Hamerníková ze Židlochovic. Odpočinutí věčné dej ji Pane..