Přehled Bohoslužeb

Od 20. do 27. října 2019 (43)
Neděle 20. 10. Dvacátá devátá neděle v mezidobí - misijní
8.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
9.30 Židlochovice za + Miloslava Tomšeje, dvoje rodiče, Jiřího Olejnička a živ. a + rodinu,
11.00 Vojkovice za + Františka a Boženu Saitlovy,
17.30 Židlochovice misijní růženec v pěti jazycích,
18.00 Židlochovice za + Ludmilu a Jindřicha Kašparovy,

Pondělí 21. 10.
18.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince našich farností,

Úterý 22. 10. Památka sv. Jana Pavla II papeže,
18.00 Židlochovice za uzdravení těžce nemocného syna,

Středa 23. 10.
14.00 Židlochovice pohřeb p. Heleny Floderové,
18.00 Hrušovany za + rodiče Stehlíkovy a duše v očistci,

Čtvrtek 24. 10.
17.00 Hrušovany společná modlitba svatého růžence,
18.00 Vojkovice za + Miroslava Slámu,

Pátek 25. 10.
8.00 Židlochovice za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince našich farností,
17.30 Unkovice společná modlitba svatého růžence,
18.00 Unkovice za Martu Matyášovou, rodiče a celou zemřelou rodinu,

Sobota 26. 10.
18.00 Hrušovany za + Ondřeje a Antonii Mikulincovy ke 100. výročí narození Ondřeje,

Neděle 27. 10. Slavnost Výročí Posvěcení Kostela
8.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince našich farností,
9.30 Židlochovice za + Miroslava Slámu,
11.00 Unkovice za manžele Pekárkovy, jejich rodiče, Jaroslava Hrabce a rodiče,
17.30 Židlochovice společná modlitba svatého růžence,
18.00 Židlochovice za + Roberta i Jiřího Červencovy,

Dnešní sbírka je určená na misie a příští neděli bude na opravy v naší farnosti, zejména na novou fasádu kostela ve Vojkovicích. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Blíží se měsíc listopad určený modlitbám za duše v očistci. Proto budeme v listopadu vzpomínat na drahé zemřelé z našich rodin, a to na začátku každé mše svaté. Prosím, napište na lístek tiskacím písmem max. 10 duší (jméno a příjmení vašich zemřelých) a hoďte příště do sbírky. Prosím uveďte také obec a hodinu, kde a kdy se budeme modlit za Vaše zemřelé.

Pobožnosti za zemřelé na hřbitovech:
Unkovice: v sobotu 2. 11. v 10.00 za účasti Otce biskupa Pavla Konzbula, přímý přenos Česká TV,
Hrušovany: sobota 2. 11. v 16 hodin pobožnost za zemřelé a po ní asi v 16.45 bude mše svatá,
Vojkovice: neděle 3. 11. po mši, Židlochovice: v neděli 3.11. ve 13.30.

Příprava pro dospělé k přijetí svátosti křtu, sv. přijímání a biřmování se bude konat v pátek 25. 10. na faře v Židlochovicích v 18.00 hod.

Příští neděli, 27. října, bude změna času. Rafičky na hodinách posuneme o jednu hodinu zpět.