Přehled Bohoslužeb

28.11.2020

Od 29. do 6. prosince 2020 (49)
Neděle 29. 11. První neděle adventní
8.30 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti, 
9.30 Židlochovice na poděkování Pánu Bohu za 77 let života Josefa a Marie Podborských,
11.00 Vojkovice za Anežku a Albína Lemonovy a syna,
18.00 Židlochovice za členy živého růžence

Pondělí 30. 11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola
17.00 Nosislav za

Úterý 1. 12.
16.00 Židlochovice zpověď před prvním pátkem a eucharistická adorace Pána Ježíše,
17.00 Židlochovice za živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,

Středa 2. 12.
17.00 Hrušovany za
Novéna k Matce Boží ustavičné pomoci,

Čtvrtek 3. 12. Památka sv. Františka Xaverského,
16.00 Hrušovany společná modlitba svatého růžence,
17.00 Vojkovice za

Pátek 4. 12. První pátek v měsíci, Památka sv. Barbory,
8.00 Židlochovice za živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
16.30 Unkovice společná modlitba svatého růžence,
17.00 Unkovice za Oldřicha Krátkého a dvoje rodiče,

Sobota 5. 12. První sobota v měsíci,
8.00 Židlochovice za živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
17.00 Hrušovany za + Josefa Slouku, jeho rodiče a rodiče Čechovských, 

Neděle 6. 12. Druhá neděle adventní Památka sv. Mikuláše, biskupa
8.30 Nosislav za živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti, 
9.30 Židlochovice za + Františka Božka k 25. výročí úmrtí,
11.00 Unkovice za + Romana Špačka, rodiče a živou a + rodinu, a za uzdravení tatínka, 
18.00 Židlochovice za

Začínáme Advent, čas očekávání narození Pána Ježíše. Je to především období přípravy našich srdcí, čehož vrcholem by měla být vánoční svatá zpověď. Proto celou adventní dobu máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Zároveň zvu do YouTube kanálu Výdejní okénko na nový, adventní cyklus: "Noční věneček" Začátek v neděli 29.11. ve 23.00 hodin.

Setkání dětí se svatým Mikulášem se konat nebude. Sv. Mikuláš má karanténu. Nechal jedině dárky dětem, které chodí do náboženství. Takže zvu děti do náboženství tento týden ve čtvrtek 3.12.
0. - 2. třída ve 13.30 - 14.10
3. - 6. třída ve 14.15 - 15.00

Děkuji všem, kteří vyzdobili naše kostely a připravili adventní věnce. Pán Bůh zaplať.

Příležitost pro nemocné v židlochovické farnosti k přijetí svátosti smíření a eucharistie bude až před vánočními svátky,

Mše svaté v týdnu budou slouženy jako obvykle, v neděli a v sobotu večer prosím o účast pouze rodinu, která si objednala mešní úmysl (do 20 lidí). Zároveň prosím všechny ostatní, kteří se nemůžete zúčastnit nedělních bohoslužeb, o účast na mši svaté ve všední den.


Jak pulsujeme