Přehled Bohoslužeb

17.09.2023

Od 17. do 24 září 2023 (39)
Neděle 17. 9. Dvacátá čtvrtá neděle v mezidobí
8.30 Nosislav za 
9.30 Židlochovice za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
11.00 Vojkovice za + Milušku,
18.00 Židlochovice za uzdravení Anny Berkyové, 

Pondělí 18. 9.
18.00 Nosislav za

Úterý 19. 9.
18.00 Židlochovice na daný úmysl,

Středa 20. 9. Památka sv. Ondřeje-Kim-Tae-góna, Pavla Chong-Ha-sana a druhů,
18.00 Hrušovany za Jarmilu Havlíkovou, manžela, syna a celou živou a + rodinu,

Čtvrtek 21. 9. Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty,
16.00 Hrušovany společná modlitba svatého růžence,
18.00 Vojkovice za + Albína Lemona, manželku a syna,

Pátek 22. 9.
8.00 Židlochovice za
17.30 Unkovice společná modlitba svatého růžence,
18.00 Unkovice za Václava Hájka, rodiče Václava a Annu, bratra Mojmíra, sestry Annu a Růženu a dva švagry

Sobota 23. 9. Památka sv. otce Pia,
10.00 Vojkovice 14. troubená svatohubertská mše svatá,
18.00 Hrušovany za + Františka Valouška, manželku, syna Františka, živou a + rodinu,

Neděle 24. 9. Dvacátá pátá neděle v mezidobí
8.30 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
8.50 Židlochovice společná modlitba svatého růžence,
9.30 Židlochovice za + Břetislava Marka k 55. výročí úmrtí, jeho rodiče a sourozence,
11.00 Unkovice za Rostislava Šafaříka, manželku, rodiče Sekerkovy a syna,
18.00 Židlochovice za

Výuka náboženství bude ve čtvrtek:
0. - 2. třída fara Židlochovice 13.30 – 14.10
3. - 5. třída fara Židlochovice 14.15 – 14.55
6. - 9. třída fara Židlochovice 15.00 – 15.45

Účast dětí na náboženství je nutná k přistoupení k 1. svatému přijímání.

Příprava pro dospělé k přijetí svátosti křtu, sv. přijímání a biřmování se bude konat v pátek 22.9. na faře v Židlochovicích v 19.00 hod. Svátost biřmování je nutná k tomu, abychom se mohli stát kmotry dětem ve svátosti křtu.

V sobotu 23. 9. se bude konat ve Vojkovicích v 10.00 hod. 14. troubená svatohubertská mše sv. Hlavním celebrantem bude prelát Marian Chelmecki – farář z Polska. Všichni jste srdečně zváni. Podrobnosti ve vývěsce.

Dnešní sbírka je na opravy v naší farnosti, zejména na úhradu faktury za střechu v Unkovicích. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.Jak pulsujeme