Přehled Bohoslužeb

Od 18. do 25. srpna 2019 (34)

Neděle 18. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie                                    8.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,  9.30 Židlochovice za + rodiče a bratra Jaroslava,                                              11.00 Unkovice za Jana Lemona, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu.                                                                                                      18.00 Židlochovice za + Jana Šotnara k 25 výročí úmrtí

Pondělí 19. 8.                                                                                           18.00 Nosislav za

Úterý 20. 8. Památka sv. Bernarda                                                             18.00 Židlochovice za

Středa 21. 8. Památka sv. Pia X, papeže                                                        8.00 Hrušovany za

Čtvrtek 22. 8.                                                                                             17.00 Hrušovany společná modlitba svatého růžence,

Pátek 23. 8. Památka sv. Růženy z Limy                                                       8.00 Židlochovice na daný úmysl                                                               17.30 Unkovice společná modlitba svatého růžence,                                18.00 Unkovice za Ludmilu a Jaroslava Novákovy a jejich rodiče

Sobota 24. 8. Sv. Bartoloměje, apoštola                                                      18.00 Hrušovany nebude

Neděle 25. 8. 21. Neděle mezidobí, Hody v Hrušovanech - Panny Marie Královny                                                                                                    8.00 Nosislav za                                                                                         9.30 Židlochovice za                                                                                   10.00 Hrušovany za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,                                                                                                    18.00 Židlochovice za

Slavíme dnes slavnost Nanebevzetí Panny Marie - hody v Unkovicích a další neděli na památku Panny Marie Královny budou hody v Hrušovanech. Mše sv. ve Vojkovicích v neděli nebude. Připomínám, že hodové mše jsou pro nás příležitostí získávat odpustky, které můžeme obětovat za sebe a také za naše zemřelé. Odpustky jsou částečným nebo úplným odpuštěním trestu za spáchané hříchy.

V sobotu 7. září se uskuteční tradiční starobylá zásvětná pouť ke Staré Matce Boží do Žarošic. Autobus vyzvedne poutníky v Unkovicích v 9,30 hod., dále pak v Židlochovicích, Hrušovanech a Vojkovicích. Program pouti je sestaven tak, aby byl nenáročný pro starší poutníky i pro děti. Cena je 150 Kč, děti a mládež jedou zdarma. Není nutné se dopředu přihlašovat. Podrobnosti ve vývěsce.

Dnešní sbírka je určena na opravy v naší farnosti, zejména na fasádu kostela ve Vojkovicích. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

V sakristii máme stolní kalendáře na rok 2020 v ceně 70 Kč. Zakoupením podpoříme stavbu kostela Brno Lesná.

Minulý týden  z naší farnosti ve věku 64 let odešla na věčnost p. Jitka Řezáčová z Hrušovan, odpočinutí věčné dej jí Pane...