Přehled Bohoslužeb

19.03.2023

Od 26. do 2. dubna 2023 (14)
Neděle 26. 3. Pátá neděle postní
8.30 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti, R
9.30 Židlochovice za + Terezii Hrabovskou, manžela a sourozence, R
11.00 Unkovice za Marii a Václava Ciklovy, živou a zemřelou rodinu, R
17.30 Židlochovice pobožnost Křížové cesty, R
18.00 Židlochovice za živou a + rodinu Šimunkovu, Švomovu, Fialovu a Petrželovu, R

Pondělí 27. 3.
18.00 Nosislav za

Úterý 28. 3.
18.00 Židlochovice nebude,

Středa 29. 3.
18.00 Hrušovany nebude,

Čtvrtek 30. 3.
16.00 Hrušovany společná modlitba svatého růžence,
18.00 Vojkovice nebude

Pátek 31. 3.
8.00 Židlochovice nebude,
18.00 Unkovice pobožnost Křížové cesty,
18.30 Unkovice za Josefa Šrota, bratra Zdenka, sestru, rodiče, živou a + rodinu, R

Sobota 1. 4. První sobota
8.00 Židlochovice na poděkování za 81 let života, s prosbou o ochranu do dalších let,
18.00 Hrušovany pobožnost Křížové cesty,
18.30 Hrušovany za ++ rodiče Havlíkovy, jejich syny Vladislava a Bohumila,

Neděle 2. 4. Květná neděle žehnání ratolestí
8.30 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti, R
9.30 Židlochovice za + Marii Bartoňkovou,
11.00 Vojkovice za + Oldřicha Komínka a rodiče Dvořákovy,
16.00 Židlochovice velikonoční zpověď,
17.30 Židlochovice pobožnost Křížové cesty,
18.00 Židlochovice za kamarády Michala, Jirku a Zbyňka, R

Návštěva nemocných v tomto měsíci bude před velikonočními svátky.

Zpověď na Velikonoční svátky bude: na Květnou neděli od 16.00 do 18.00 /bude otec Roman/ v týdnu půl hodiny před mší sv. ve všech kostelích a na Bílou sobotu při svěceni velikonočních pokrmů od 9.30 do 12.00 hodin. Prosím neodkládejte zpověď na poslední chvíli.

Všem svým farníkům děkuji za vzpomínku, modlitbu, dárky a narozeninové přání. Pán Bůh zaplať.


Jak pulsujeme