Přehled Bohoslužeb

Od 29.3. do 5. dubna 2020 (14)
Neděle 29. 3. Pátá neděle postní,
9.30 soukromě Marii Bartoňkovou k 10. výročí úmrtí a duše v očistci,
11.00 soukromě Marii a Václava Ciklovy, dvoje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu,
18.00 soukromě za + Josefa Lízala, manželku Růženu, dvoje rodiče a duše v očistci,
19.00 soukromě růženec za zastavení pandemie koronaviru,

Pondělí 30. 3.
17.00 soukromě za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
19.00 soukromě růženec za zastavení pandemie koronaviru,

Úterý 31. 3.
17.00 soukromě za + Andreje Žabku,
19.00 soukromě růženec za zastavení pandemie koronaviru,

Středa 1. 4.
17.00 soukromě za + Marii a Františka Havlíkovy, jejich rodiče a sourozence,
19.00 soukromě růženec za zastavení pandemie koronaviru,

Čtvrtek 2. 4.
17.00 soukromě za
19.00 soukromě růženec za zastavení pandemie koronaviru,

Pátek 3. 4.
8.00 soukromě za
17.00 soukromě za + Josefa Šrota, sestru, rodiče a živou a zemřelou rodinu,
19.00 soukromě růženec za zastavení pandemie koronaviru,

Sobota 4. 4.
17.00 soukromě za
19.00 soukromě růženec za zastavení pandemie koronaviru,

Neděle 5. 4. Květná neděle,
9.30 soukromě za + rodiče Beňovy, dceru Františku, živou a + rodinu a duše v očistci,
11.00 soukromě za rodiče Dvořákovy a Oldřicha Komínka,
18.00 soukromě za + Stanislava Nekvapila, živou a zemřelou rodinu,
19.00 soukromě růženec za zastavení pandemie koronaviru,

Všechny Vámi objednané mše sv. jsou z důvodu koronaviru sloužené soukromě. Prosím o zapojení se k tomu doma a přijetí duchovního sv. přijímání. Otec biskup Vojtěch prosí o modlitbu sv. růžence každý den na úmysl zastavení pandemie koronaviru, za všechny zdravotníky, dobrovolníky a oběti této nemoci. Proto jsme spustili na YouTube video kanál pod názvem Výdejní okénko, kde se všichni společně můžeme pomodlit modlitbu sv. růžence. Začátek přímého přenosu každý den v 19,00 hodin. Srdečně zvu.

Minulý týden s našeho farního společenství odešli na věčnost pan Jan Šnajnar z Hrušovan ve věku 83 let a pani Květoslava Vaňková ze Židlochovic ve věku 78 let. Odpočinutí věčné dej jim Pane... 

Modlitba duchovního sv. přijímání:

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já tebe chci dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.