Přehled Bohoslužeb

Od 19. do 26. ledna 2020 (04)
Neděle 19. 1. Druhá neděle v mezidobí
8.00 Nosislav za všechny živé i zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
9.30 Židlochovice za + Petra Šikulu a jeho rodiče,
11.00 Unkovice za + Františka Langa, rodiče a živou a + rodinu,
18.00 Židlochovice za + rodiče Jana a Magdalenu Procházkovy a Růženu Dvořákovou,

Pondělí 20. 1.
17.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,

Úterý 21. 1. Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice,
17.00 Židlochovice za

Středa 22. 1.
17.00 Hrušovany za uzdravení syna,po mši novéna k Matce Boží ustavičné pomoci

Čtvrtek 23. 1.
16.00 Hrušovany společná modlitba svatého růžence,
17.00 Vojkovice za

Pátek 24. 1. Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve,
8.00 Židlochovice za Ludmilu a Radka Mokrých, živou a zemřelou rodinu,
16.30 Unkovice společná modlitba svatého růžence,
17.00 Unkovice za + pana děkana Josefa Valouška a všechny + kněze, kteří u nás působili,

Sobota 25. 1. Svátek obrácení sv. Pavla, apoštola,
17.00 Hrušovany za živou a zemřelou rodinu Hauzarovu,

Neděle 26. 1. Třetí neděle v mezidobí
8.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince našeho kostela,
9.30 Židlochovice za + Aloise Žurka, živou a zemřelou rodinu,
11.00 Vojkovice za
15.00 Nosislav ekumenické setkání,
18.00 Židlochovice za + Jana Šotnara, celou živou a zemřelou rodinu,

Společné modlitby za jednotu všech křesťanů budou probíhat při ekumenickém setkání v neděli 26. 1. odpoledne v 15 hodin v kostele v Nosislavi. Po ekumenické pobožnosti bude občerstvení. Všichni jste srdečně zváni.

Setkání dětí připravujících se k prvnímu sv. přijímání v tomto školním roce a jejich rodičů se uskuteční na faře v Židlochovicích v pátek 24. ledna v 18.00 hod.

Dnešní sbírka je určena na opravy v naší farnosti. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.