Od 16. do 23. září 2018 (38)
Neděle 16. 9. Slavnost Povýšení svatého Kříže - hody v Židlochovicích
8.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naši farnosti,
10.00 Židlochovice za + rodiče Beńovi, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci,
18.00 Židlochovice za + Annu Šotnarovou, rodiče Šotnarovy, Musilovy a Válkovy,


Účastněte se aktivně na Bohoslužbě a přihlašte se na Čtení.
Čtení si můžete nacvičit zde.


Služby


Nedávno se událo

V neděli 16.9.2018 na Slavnost Povýšení svatého Kříže jsme slavili za účasti stárků hodovou mši ve farním kostele v Židlochovicích.

V neděli 2.9. za účasti zástupců obcí Židlochovice, Blučina a Nosislav a představitelů římskokatolických a evangelických farností byl na vrcholu kopce Výhon posvěcený kříž. Tento kříž, vztyčený nad Židlochovicemi, Blučinou a Nosislaví, bude pro každého člověka jasným znamením našich křesťanských kořenů a hodnot.