Od 17. do 24. března 2019 (12)
Neděle 17. 3. Druhá neděle postní
8.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
9.30 Židlochovice za + Antonína Houdka, dceru Helenu, živou a zemřelou rodinu Houdkovu a Vackovu,
11.00 Unkovice za Josefa Měřínského, otce Josefa, prarodiče a celou rodinu,
17.30 Židlochovice pobožnost Křížové...


Účastněte se aktivně na Bohoslužbě a přihlašte se na Čtení.
Čtení si můžete nacvičit zde.


Služby


Nedávno se událo

V neděli 23.12.2018 jsme se sešli na nádvoří před kostelem v Hrušovanech a shlédli jsme scénku s živými herci, Svatou rodinou s Ježíškem i zvířátky a mohli jsme tak s dětmi prožít vánoční příběh a svátečně se naladit. Po akci bylo možné si z kostela odnést Betlémské světlo.

V neděli 9.12. na mši svaté navštívil děti v kostele v Židlochovicích sv. Mikuláš. Děti zarecitovaly básničky nebo zazpívaly písničky a všechny dostaly balíček se sladkostmi a ovocem.

Dne 28.10 jsme jsme slavili 100 let od vzniku samostatného Československa. Slavnostní mše svatá za naši vlast se konala ve farním kostele v Židlochovicích doprovázená žesťovými dechovými nástroji. Po mši svaté byla za doprovodu státní hymny u Radnice slavnostně vztyčena státní vlajka.