Neděle 12. 8. Slavnost sv. Vavřince, hody ve Vojkovicích
8.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
9.30 Židlochovice za + Jana Matulu, rodiče, 2 sourozence, Františku Klouparovou, dva manžele, rodiče a sourozence,
10.00 Vojkovice za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
18.00 Židlochovice za živou...


Účastněte se aktivně na Bohoslužbě a přihlašte se na Čtení.
Čtení si můžete nacvičit zde.


Služby


Nedávno se událo

Slavnost Těla a Krve Páně jsme letos v Židlochovicích oslavili v neděli 3.6.2018. Po slavností mši svaté byla v průvodu nesena Svátost oltářní ke čtyřem oltářům, které si připravili letošní biřmovanci, farníci z Unkovic, Hrušovan a Vojkovic. Po pobožnostech byli farníci pozváni na faru na oběd, kde se podával výtečný guláš, koláčky a pro děti byla...

Dne 25.5.2018 se opět v židlochovickém kostele konala akce Noc kostelů. Program začínal v 18 hodin, kdy zahrála farní kapela, poté následoval výtvarný program pro děti, kdy si děti mohly nakreslit obrázky, velmi zajímavou přednášku o T. G. Masaryku si přichystal PhDr. Martin Hladký, Ph.D. a ve 20 hodin zpívala Marie Puttnerová s kapelou a Tomáš...