Od 16. do 23. června 2019 (25)
Neděle 16. 6. Slavnost Nejsvětější Trojice
8.00 Nosislav za všechny živé i zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
9.30 Židlochovice za + Jaroslava Bartoňka a rodiče,
11.00 Vojkovice za + Vladimíra a Slavěnu Němcovy a celou živou a zemřelou rodinu,
18.00 Židlochovice za varhaníka Antonína Janáka, celou živou...


Účastněte se aktivně na Bohoslužbě a přihlašte se na Čtení.
Čtení si můžete nacvičit zde.


Služby


Nedávno se událo

V pátek 24.5.2019 proběhla v židlochovickém kostele akce Noc kostelů, kde mohli návštěvníci vystoupat do věže kostela, poslechnout si farní kapelu, koncert žáků Základní umělecké školy Židlochovice, zároveň probíhal výtvarný program pro děti a po Korunce Božího milosrdenství se mohli zaposlouchat v krásné atmosféře při svíčkách do veršů Václava...

Dne 26.4.2019 se v židlochovickém kostele konala beseda s brněnským kadeřníkem a také vysvěceným jáhnem Janem Špilarem na téma Vztahy bez stížností - jak prohlubovat své manželské a partnerské vztahy a jak zvládat vychovávat děti.

Přinášíme několik fotografií z letošních velikonočních obřadů, které probíhaly v našem farním kostele v Židlochovicích.