Od 8. do 15. září 2019 (37)
Neděle 8. 9. Dvacátátřetí neděle v mezidobí
8.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky,
9.30 Židlochovice za + Františka Haluzu, syna Pavla a celou živou a + rodinu, pro děti
11.00 Vojkovice za
18.00 Židlochovice za živou a zemřelou rodinu Hájkovu a Fojtíkovu,


Účastněte se aktivně na Bohoslužbě a přihlašte se na Čtení.
Čtení si můžete nacvičit zde.


Služby


Nedávno se událo

Slavnost Těla a Krve Páně jsme letos v Židlochovicích oslavili v neděli 23.6.2019. Po slavností mši svaté byla v průvodu nesena Svátost oltářní ke čtyřem oltářům, které si již tradičně připravili farníci ze Židlochovic, Unkovic, Hrušovan a Vojkovic. Po pobožnostech byli všichni farníci pozváni na faru na oběd, kde již na všechny čekal guláš, polská...

V pátek 24.5.2019 proběhla v židlochovickém kostele akce Noc kostelů, kde mohli návštěvníci vystoupat do věže kostela, poslechnout si farní kapelu, koncert žáků Základní umělecké školy Židlochovice, zároveň probíhal výtvarný program pro děti a po Korunce Božího milosrdenství se mohli zaposlouchat v krásné atmosféře při svíčkách do veršů Václava...