Od 16. do 23. prosince 2018 (51)
Neděle 16. 12. Třetí neděle adventní Gaudete
8.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naši farnosti,
9.30 Židlochovice za + rodiče Marii a Jaroslava Puklovy
11.00 Vojkovice za Jana Černého a Leoše Svobody,
16.00 Židlochovice adventní varhanní koncert Ondřeje Muchy,
18.00 Židlochovice za + Helenu...


Účastněte se aktivně na Bohoslužbě a přihlašte se na Čtení.
Čtení si můžete nacvičit zde.


Služby


Nedávno se událo

V neděli 9.12. na mši svaté navštívil děti v kostele v Židlochovicích sv. Mikuláš. Děti zarecitovaly básničky nebo zazpívaly písničky a všechny dostaly balíček se sladkostmi a ovocem.

Dne 28.10 jsme jsme slavili 100 let od vzniku samostatného Československa. Slavnostní mše svatá za naši vlast se konala ve farním kostele v Židlochovicích doprovázená žesťovými dechovými nástroji. Po mši svaté byla za doprovodu státní hymny u Radnice slavnostně vztyčena státní vlajka.

V neděli 16.9.2018 na Slavnost Povýšení svatého Kříže jsme slavili za účasti stárků hodovou mši ve farním kostele v Židlochovicích.