Kostel Židlochovice – kanalizace

17.03.2018

Účelem této akce bylo provedení kanalizační přípojky na veřejný kanalizační řad, tím není nutné provádět likvidaci splaškových vod jímkou. Plánovaný rozsah prací dle uzavřené smlouvy o dílo byl splněn. Přínosem akce je nová kanalizační přípojka z budovy kostela Povýšení svatého Kříže.