Židlochovice Anno Domini 2020

02.01.2021

Křty: V roce 2020 bylo pokřtěno v naší farnosti 27 dětí; 12 chlapců a 15 děvčat a je to o 5 víc než lonského roku. Byli pokřtěni 2 dospělí.

Svatby: V roce 2020 byly oddány v židlochovickém kostele 3 páry, to je o 1 méně než loni.

Svaté přijímání jsme přijali v celé naší farnosti 8.000 krát. K prvnímu svatému přijimání přistoupilo 23 dětí.

Pohřby: V židlochovické farnosti bylo pohřbeno dohromady 27 osob, z toho 12 mužů a 15 žen. Je to o 17 lidí více než loňského roku.

Finance farnosti
Všechny kontroly z biskupství a finančního úřadu dopadly úspěšně.
Děkuji všem, kteří v této nelehké době, kdy nemáme příjmy, podporujete naši farnost. Zvlášť
děkuji všem donátorům zaregistrovaným ve fondu Puls. Roční příspěvek do tohoto fondu pro
Brněnské biskupství byl naší farnosti určen ve výši 177.695 Kč, z čehož dary donátorů vynesly
60.165 Kč. Museli jsme ještě doplatit 117.530 Kč.

Co jsme letos udělali:
 pozlacení oltáře v kostele v Židlochovicích,
 novou fasádu lodi a průčelí kostela ve Vojkovicích,
 opravu varhan v Unkovicích.

Ve Vojkovicích budeme ještě opravovat fasádu věže kostela, celkový rozpočet je 700.000 Kč.

Děkuji všem mým spolupracovníkům: varhaníkům, kostelníkům, ministrantům a všem, kteří se starají o naše kostely (úklid, údržba, květiny atd.). Děkuji za vaši námahu a čas tomu věnovaný.