Svatá země 2019

26.03.2019

V březnu 2019 jsme společně s farníky z Přibyslavic navštívili Svatou zemi. Prošli jsme spoustu nádherných míst spojených s působením Ježíše Krista. V Betlémě jsme navštívili baziliku Narození Ježíše Krista, Pole pastýřů, jeskyni Mléka, cestou do Nazaretu jsme se zastavili v Haifě, vyjeli jsme na horu Tábor, prohlédli kostel Proměnění Páně. Cestou ke Genezaretskému jezeru jsme se zastavili v Káně Galilejské, kde si manželé obnovili své manželské sliby. Dále jsme viděli Kafarnaum - dům sv. Petra, Tabgha - místo zázračného rozmnožení chlebů a ryb, horu Blahoslavenství. V Jeruzalémě jsme pobyli u Zdi nářků, navštívili Olivovou horu, prohlédli kostel Pater Noster, Getsemanskou zahradu, kostel Hrobu Panny Marie, vrcholem pouti byla Křížová cesta - Via Dolorosa a bazilika Božího hrobu na Kalvárii - Golgotě. Při projíždění Judskou pouští jsme zastavili v Jerichu, navštívili místo křtu Pána Ježíše a obnovili jsem své křestní sliby, odjeli jsme také k Mrtvému moři, kde jsem se vykoupali. Duchovní program byl spojený s každodenní mší svatou.
Izrael je krásná země, kde se nachází nejen historické monumenty, je zde vetkána největší a nejdůležitější část naší historie, země plná duchovních zážitků, které se nedají popsat, ty se dají pouze prožít...

Odkaz na fotogalerii najdete ZDE

Foto: Soňa Sommerová