Břevnov má nového opata

20.01.2018

Dlouhých sedmdesát let dělí od sebe dvě opatské benedikce na Břevnově. Toto slavnostní požehnání a uvedení do úřadu přijal Anastáz Opasek v roce 1947, P. Prokop Siostrzonek pak tuto neděli 14. ledna. A byl u toho stejný gratulant!


Nový břevnovský arciopat P. Prokop Siostrzonek dostává od kardinála Dominika Duky Řeholi sv. Benedikta. Snímek Jan Hrdý
Tehdy jinoch, dnes mezinárodně respektovaný filozof. Profesor Jan Sokol byl v neděli vybrán, aby za všechny přítomné poděkoval novému opatovi, stejně jako to udělal před sedmdesáti lety. "Uvědomme si, že můžeme žít v mnohem lepších podmínkách než naši předkové," řekl s odkazem na rok 1947. "Do radosti z osvobození po druhé světové válce se už tehdy mísily stíny obav z budoucnosti," popsal Jan Sokol. Obavy to byly oprávněné, protože břevnovský klášter v dalších desetiletích prožil těžké chvíle - byl téměř zlikvidován, sídlila v něm komunistická tajná policie a opata nový režim odsoudil na doživotí.
"Zdálo se, že útlak nikdy neskončí. Jsem proto velmi rád, že se svobody dožil i opat Anastáz a mohl začít s obnovou kláštera," připojil Sokol a varoval: "Oběti těch před námi měly smysl jen tehdy, udržíme-li svou svobodu. Nechtějme se přimknout ke státům, které potlačují svobodu i svých vlastních občanů," dodal respektovaný filozof a vysloužil si velký potlesk.
Benedikci uděluje opatovi diecézní biskup, hlavním celebrantem i kazatelem tak byl kardinál Dominik Duka. Slavnosti se zúčastnila ale i velká část českých a moravských biskupů. Přijeli rovněž opati a benediktinští bratři z okolních zemí a Maďarska, ale i zástupci broumovského kláštera, který spadá pod Břevnov, či zástupci rodné farnosti nového opata z Českého Těšína.
Během bohoslužby kardinál Duka několikrát připomněl návštěvu Jana Pavla II. na Břevnově v roce 1997. "Svatý otec tehdy řekl, že zde měl svou celu sv. Vojtěch a že tento klášter je kolébkou benediktinského mnišství pro celé Čechy i Moravu," připomněl kardinál.

Kardinál Duka v kázání mluvil o tom, že úkolem všech řeholníků je sloužit. "Hodnota naší služby je ale v její dobrovolnosti - já sám chci sloužit," zdůraznil kardinál s tím, že dnešní společnosti chybí tradice, stabilita a zkušenost, kterou přinášely a přinášejí právě kláštery. "Církev i společnost dnes zabíjí absence základního postoje služby. Láska bez služby ale není možná," připomněl kardinál. Zároveň přiznal, že být služebníkem není snadné. "Milý otče Prokope, buď vždy ve službě Bohu a člověku v duchu sv. Benedikta," popřál mu na závěr kázání.
Obřad benedikce se prolínal celou mší svatou, jeho vrcholem byla ale žehnací modlitba, po níž dostal nový opat prsten a mitru. "Ať si je vědom toho, jak obtížný úkol na sebe bere, jak nesnadné je duchovně vést druhé při různosti jejich povah, jak nezbytné je spíše sloužit než vládnout," zaznělo při žehnací modlitbě. S těmito slovy koresponduje heslo, které si nový opat zvolil: Více pomáhat než vládnout. Jako opat se bude nadále věnovat obnově benediktinské komunity, nyní více jako její duchovní vůdce než manažer.
Podivuhodné cesty
"Děkuji především Bohu, jakými podivuhodnými cestami mě dovedl až sem," řekl v závěru bohoslužby nový opat, který k benediktinům vstoupil tajně na přelomu 70. a 80. let. Na Břevnov přišel v roce 1989 jako převor a s Anastázem Opaskem se pustili do obnovy kláštera. "Děkuji i za svůj rodný kraj, který mi dal dobré kořeny," připojil. I proto si ho nechal umístit do svého erbu. "Jsem rád, že tady na Břevnově je život. Budu mu i nadále pomáhat," uzavřel nový opat, který byl i dlouholetým jednatelem KT.
TOMÁŠ KUTIL


Převzato z "Katolický týdeník" originál článku zde.