Historické foto z Vojkovic

08.06.2023

Historické fotografie mají neuvěřitelnou schopnost přenést nás do minulosti a dovolit nám objevovat události a momenty, které již dávno pominuly. V nedávné době pan Čupa, zapůjčil sbírku cenných historických fotografií z kostela ve Vojkovicích, které jsou opravdovým pokladem. Tyto fotografie nám otevírají okno do minulosti a poskytují nám vzácný pohled na interiér kostela, slavnosti Božího a první svaté přijímání.

Fotografie zachycují interiér kostela. Na těchto fotografiích je zobrazení interiéru kostela, který se proměnil v průběhu let. Fotografie nám umožňuje ocenit umělecké detaily kostela, které byly vytvořeny řemeslníky a umělci tehdejší doby.

Další fotografie zobrazuje rekonstrukci kostela, která proběhla ve 60. letech 20. století. Původní kostel byl rozšířen a získal nový vzhled. Na fotografii je vidět parta provádějící stavební práce . Tato fotografie připomíná odhodlání a sílu komunity, která se spojila, aby udržela své dědictví a předala je budoucím generacím.

Další zajímavou fotografií je snímek ze slavnosti Božího těla s baldachýnem. Fotografie zobrazuje procesí, které prochází ulicemi Vojkovic. Baldachýn je symbolem víry a úcty k Eucharistii. Tato slavnostní událost byla vždy důležitou součástí života obce a tato fotografie zachycuje význam a náboženské tradice, které se v obci Vojkovice udržují.

Na další fotografií, kterou pan Čupa poskytl, je snímek z prvního svatého přijímání. Na fotografii jsou děti oblečené do svátečních šatů, připravené přijmout svátost. Tato událost byla pro ně zvláštní a vzrušující okamžik, který si pravděpodobně pamatují dodnes. Tato fotografie je připomínkou důležitosti náboženského vzdělávání a obřadů v životě mladých lidí ve Vojkovicích.

Díky panu Čupovi a jeho ochotě sdílet tyto vzácné fotografie, máme možnost obdivovat a ocenit historickou hodnotu kostela ve Vojkovicích. Tyto snímky přinášejí hmatatelný důkaz o tom, jaký význam měl kostel pro komunitu a jak se proměňoval v průběhu času.

Věříme, že tato sbírka historických fotografií z kostela ve Vojkovicích bude sloužit jako inspirace a zdroj poznání pro všechny, kteří mají zájem o místní historii a kulturu. Díky těmto vzácným záběrům můžeme navázat na minulost a vážit si dědictví, které nám bylo předáno.

JK