Hodová mše v Hrušovanech

27.08.2021

V neděli 22.8. na Památku Panny Marie Královny se konala hodová mše v Hrušovanech, mše byla mj. na poděkování Pánu Bohu za letošní úrodu.

Fotografie: Josef Valoušek