Když se ráno budím... (Józef Życiński)

09.02.2021

Když se ráno budím...

ráno se budím...pravím...jako celník Zacheus budu rozdávat, jako Šimon budu nosit kříže jiných, jako Veronika budu otírat tváře, jako Štěpán se dám ukamenovat, jako Ježíš na kříži budu odpouštět, jako František budu milovat. Večer se dívám do zrcadla....vidím... Adama, který právě snědl ovoce, Kaina, který právě zabil, Jidáše, který právě zradil, Petra, který právě zapřel, Piláta, který si právě umyl ruce a usínám na polštáři mokrém od slz. A v noci přichází Ježíš a ptá se: "Miluješ mne?"...