Křížová cesta 

12.03.2020

Přinášíme fotografie čtrnácti zastavení Křížové cesty Ježíše Krista. Zastavení jsou pojata trochu netradičně, kdy do této scénické fotografie byly zapojeny děti, které každý rok vedou v kostele v Židlochovicích Křížovou cestu a takhle se mohly přímo do všech zastavení zapojit a prožít si je. Foto: Soňa Sommerová

1.zastavení - Pán Ježíš odsouzen k smrti

2.zastavení - Pán Ježíš přijímá kříž 

3.zastavení - Pán Ježíš padá pod křížem poprvé

4.zastavení - Pán Ježíš potkává svou Matku 

5.zastavení - Šimon pomáhá Pánu Ježíši nést kříž

6.zastavení - Veronika podává Pánu Ježíši roušku 

7.zastavení - Pán Ježíš padá pod křížem podruhé

8.zastavení Pán Ježíš napomíná plačící ženy 

9.zastavení - Pán Ježíš padá pod křížem potřetí

10.zastavení - Pán Ježíš zbaven roucha

11.zastavení - Pán Ježíš přibit na kříž 

12.zastavení - Pán Ježíš umírá na kříži

13. zastavení - Tělo Pána Ježíše sňato z kříže

14.zastavení - Tělo Pána Ježíše uloženo do hrobu