Poutní zájezd LURDY ANDORA - BARCELONA MONTSERRAT

20.01.2024

Městečko Lurdy se nachází v jižní Francii, v podhůří Pyrenejí v departmentu Hautes-Pyrenées.

Městečko se stalo nejslavnějším poutním místem díky zjevením Panny Marie mladé Bernadetě

Soubirous, dceři chudého mlynáře. K prvnímu zjevení došlo 11. 2. 1858 před jeskyní v Massabielle

a v následujících měsících se opakovalo 17 krát. K rozhodujícímu zjevení došlo 25. 2. 1858, kdy

Matka Boží řekla Bernadetě, aby se umyla v prameni v jeskyni. Bernadeta však v jeskyni žádný

pramen neviděla, přece jen však odstranila rukama hlínu a pramen vytryskl. Pramen měl léčivou sílu

a od těch dob putují ročně tisíce poutníků za Lurdskou Pannou Marií. Poselství Panny Marie nás stále

motivují k posilnění naší víry, lásky k Bohu a k bližním. Detaily naleznete v dokumentu níže.


Termín konání: 6-10.5.2024