Od 22. do 29. záři 2019 (39)
Neděle 22. 9. Dvacátá pátá neděle v mezidobí
8.00 Nosislav za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
9.30 Židlochovice za + rodiče Horáčkovy,
11.00 Vojkovice za + Albína a Anežku Lemonovy, sourozence a celou živou a + rodinu,
18.00 Židlochovice za + Tomáše Boglarského k 1. výročí úmrtí,...


Účastněte se aktivně na Bohoslužbě a přihlašte se na Čtení.
Čtení si můžete nacvičit zde.


Služby


Nedávno se událo

Slavnost Těla a Krve Páně jsme letos v Židlochovicích oslavili v neděli 23.6.2019. Po slavností mši svaté byla v průvodu nesena Svátost oltářní ke čtyřem oltářům, které si již tradičně připravili farníci ze Židlochovic, Unkovic, Hrušovan a Vojkovic. Po pobožnostech byli všichni farníci pozváni na faru na oběd, kde již na všechny čekal guláš, polská...