Od 9. do 16. června 2019 (24)
Neděle 9. 6. Slavnost Seslání Ducha Svatého,
8.00 Nosislav za všechnu živé i zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
9.30 Židlochovice za + Alžbětu Stehlíkovou, manžela, rodiče a dva zetě,
11.00 Unkovice za Marii a Jana Novotných, rodiče, zetě a pravnučku Michalku,
18.00 Židlochovice za živou a zemřelou rodinu...


Účastněte se aktivně na Bohoslužbě a přihlašte se na Čtení.
Čtení si můžete nacvičit zde.


Služby


Nedávno se událo

V pátek 24.5.2019 proběhla v židlochovickém kostele akce Noc kostelů, kde mohli návštěvníci vystoupat do věže kostela, poslechnout si farní kapelu, koncert žáků Základní umělecké školy Židlochovice, zároveň probíhal výtvarný program pro děti a po Korunce Božího milosrdenství se mohli zaposlouchat v krásné atmosféře při svíčkách do veršů Václava...

Dne 26.4.2019 se v židlochovickém kostele konala beseda s brněnským kadeřníkem a také vysvěceným jáhnem Janem Špilarem na téma Vztahy bez stížností - jak prohlubovat své manželské a partnerské vztahy a jak zvládat vychovávat děti.

Přinášíme několik fotografií z letošních velikonočních obřadů, které probíhaly v našem farním kostele v Židlochovicích.