Od 4. do 11. listopadu 2018 (45)
Neděle 4. 11. Třicátá první neděle v mezidobí
8.00 Nosislav za
9.30 Židlochovice za + rodiče, manžela, bratra a celou živou a zemřelou rodinu, - pro děti,
11.00 Vojkovice za + všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti,
18.00 Židlochovice za + Růženu Lízalovou, manžela Vincence,...


Účastněte se aktivně na Bohoslužbě a přihlašte se na Čtení.
Čtení si můžete nacvičit zde.


Služby


Nedávno se událo

Dne 28.10 jsme jsme slavili 100 let od vzniku samostatného Československa. Slavnostní mše svatá za naši vlast se konala ve farním kostele v Židlochovicích doprovázená žesťovými dechovými nástroji. Po mši svaté byla za doprovodu státní hymny u Radnice slavnostně vztyčena státní vlajka.

V neděli 16.9.2018 na Slavnost Povýšení svatého Kříže jsme slavili za účasti stárků hodovou mši ve farním kostele v Židlochovicích.

V neděli 2.9. za účasti zástupců obcí Židlochovice, Blučina a Nosislav a představitelů římskokatolických a evangelických farností byl na vrcholu kopce Výhon posvěcený kříž. Tento kříž, vztyčený nad Židlochovicemi, Blučinou a Nosislaví, bude pro každého člověka jasným znamením našich křesťanských kořenů a hodnot.